Werkveld
Klimaat en energie Terug naar overzicht

Klimaat en energie

In de Klimaatwetten, het Klimaatakkoord en het Coalitieakkoord zijn steeds ambitieuzere CO2-doelstellingen opgenomen. Het klimaat verandert immers sneller en de impact ervan is groter dan eerder werd aangenomen. Daarom zit Nederland inmiddels midden in een klimaat- en energietransitie. 

Om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn grote transities nodig naar CO2-neutrale en circulaire mobiliteits- en elektriciteitssystemen, industrieën, woonwijken, gebouwen en meer. Deze complexe transities brengen veel onzekerheid met zich mee en hebben een grote impact op ons speelveld. To Interface is vooruitstrevend, structureert complexiteit, verbindt partijen met elkaar en beheerst de risico’s. Wij zijn nauw betrokken bij diverse klimaat- en energievraagstukken, variërend van beleid tot en met uitvoering. Daarbij verliezen we de implementatie en het realiseren van concrete resultaten niet uit het oog. Alles om Nederland nu en in toekomst leefbaar te maken en te houden.  

Adviseur

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Contactpersoon
Cedric Lageman cla@tointerface.nl +31 6 23 01 12 80

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.