Project
  • Partner: Waternet
  • Periode: 2022 - heden

Over het projectWaternet is de uitvoerende organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam. Een van de belangrijkste taken van het waterschap is het bieden van bescherming tegen overstromingen. In het AGV-gebied ligt een uitgebreid netwerk van ongeveer 1.000 kilometer aan regionale waterkeringen.

De opdracht

Aan de hand van normen die door de provincie worden gesteld, ondergaan de regionale keringen elke twaalf jaar een toetsing. Deze evaluatie kan resulteren in het afkeuren van dijken vanwege verschillende faalmechanismen, zoals hoogte of stabiliteit. Als gevolg hiervan worden projecten opgezet om de dijken te verbeteren.

Een project wordt als succesvol beschouwd wanneer een verbeterde dijk voldoet aan de normen voor waterveiligheid, de eisen vanuit beheer en onderhoud en de eisen en wensen van de omgeving zijn meegenomen in de afweging.

Onze bijdrage 

Binnen het Integraal Projectmanagement (IPM)-team wordt momenteel gewerkt aan verbeteringsprojecten voor meerdere waterkeringen. Joeri van der Stroom, in de rol van planstudiemanager, draagt verantwoordelijkheid binnen het IPM-team voor het in kaart brengen en afwegen van omgevingsaspecten, interne en externe belangen en technische alternatieven. De gemaakte keuzes moeten, met de vereiste onderbouwing, worden vastgelegd in diverse planproducten. Deze producten worden gezamenlijk met een bestuursvoorstel besproken met de portefeuillehouder en vervolgens bekrachtigd in het dagelijks bestuur.

“"Het leukste vind ik het spanningsveld tijdens het maken van de afweging tussen alle mogelijkheden. Waarom kiezen we voor deze variant en niet voor de andere vijf? Dat goed onderbouwen en erachter staan, vind ik het mooiste aan dit werk." ” Joeri van der Stroom

Planstudiemanager

jvds@tointerface.nl
06 - 10 68 91 85

Contactpersoon
Joeri van der Stroom

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.