Project
  • Partner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Periode: 2021 - heden

Over het project  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet zich in voor de renovatie van gemaal Streukelerzijl, de nieuwbouw van gemaal Galgenrak, en de renovatie van stuw Fissele. Het project legt de nadruk op functionaliteit, duurzaamheid en het behoud van historische waarde, met expliciete samenwerking in zowel de bouwteam- als realisatiefase. 

De opdracht  

Het project omvat ingrijpende aanpassingen aan de gemalen en stuw om het watersysteem effectief te laten functioneren. WDODelta streeft naar een toekomstbestendig gemaal Streukelerzijl met behoud van de monumentale bovenbouw en de nieuwbouw van gemaal Galgenrak met een architectonisch ontworpen bovenbouw. De focus ligt op veiligheidsnormen, veranderende waterbehoeften, vismigratie, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, en cultuurhistorie. 

 

Onze bijdrage  

Als contractmanager was Luuk van Engen betrokken bij het opstellen van de inkoopstrategie, de contractvoorbereiding en aanbesteding van de huidige bouwteamfase. Naast de inhoudelijk input faciliteerde Luuk de gezamenlijke inspanning van het projectteam om te komen tot een uitvraag om de meest geschikte partij voor dit project te vinden. Dit heeft bijgedragen aan de invulling van de complexe uitdagingen binnen het project. 

De rol van Luuk in de bouwteamfase omvat het bewaken en vastleggen van de contractuele aspecten binnen het project en het opstellen van de realisatieovereenkomst.  

“"Vanuit verschillende disciplines zijn we als integraal projectteam gezamenlijk tot een uitvraag gekomen waarmee we een voor het waterschap geschikte partij aan ons konden koppelen." ” Luuk van Engen 

contractmanager

lve@tointerface.nl
+31 6 48 27 64 78

Contactpersoon
Luuk van Engen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.