Werkveld
Ruimtelijke ordening en planologie Terug naar overzicht

Ruimtelijke ordening en planologie

De nieuwe Omgevingswet is vanaf 1 januari 2024 van kracht. De impact hiervan wordt de komende jaren versterkt door de maatschappelijke opgaven die in alle planstudies hun plaats moeten krijgen. Denk daarbij aan het Klimaatakkoord, de energietransitie, de CO2-reductie, de woningnood, waterkwaliteit en -veiligheid. 

Gedreven door de intrinsieke motivatie om Nederland toekomstbestendig in te richten, helpt To Interface publieke en private opdrachtgevers die voor uitdagingen staan in deze ‘Slag om de Ruimte’. (IPM)Rollen die wij vervullen, zijn o.a. planstudiemanagers, omgevingsmanagers en procesbegeleiders energietransitie. Wij brengen de belangen van alle betrokken partijen in kaart en treden op als verbinder.

Projectmanager

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Contactpersoon
Harold van Steeg hvs@tointerface.nl +31 6 51 11 79 02

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.