Werkveld

Mobiliteit

De mobiliteit is vol in transitie, hiertoe aangezet door de urgentie van CO-reductie (Klimaatakkoord van Parijs), NO2-reductie en het verbeteren van de luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord). Bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij de grote drijfveren.  

Inmiddels heeft To Interface ruime ervaring opgedaan op het gebied van digitalisering en verduurzaming van mobiliteit door projecten op zowel Rijksniveau als bij de centrale overheden, bijvoorbeeld binnen de programmadirectie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Belangrijke pijlers in onze aanpak zijn het ontwikkelen van een integrale visie en strategie, het bij elkaar brengen van de juiste partijen om tot een duurzame, fossielvrije oplossing te komen en het daadwerkelijk implementeren van deze strategie.  

Projectmanager

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Contactpersoon
Maarten Fleerakkers mf@tointerface.nl +31 6 53 25 68 55

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.