Project
  • Partner: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
  • Periode: 2021-2022

 RWS wil DOEN bij Uiterwaardenonderhoud. 

Rijkswaterstaat (RWS) heeft (mede) in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op veel plaatsen de rivieren verruimd en uiterwaarden vergroot om zo meer water af te kunnen voeren. Belangrijke ambities daarbij waren duurzaamheid en ecologisch gezonde rivieren. Uiterwaarden zijn een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren en kennen een grote biodiversiteit. 

De opgave  

RWS zocht partijen om het onderhoud aan de verschillende uiterwaarden uit te voeren. In haar aanbesteding heeft zij het werk opgeknipt in drie percelen: “Maas”,  “Rijntakken” en “IJssel”. Per perceel gunt RWS een overeenkomst voor 4 jaar, met de optie dit te verlengen tot maximaal 10 jaar.  

In de uiterwaarden gaat RWS voor de eerste keer gestructureerd onderhoud plegen.. RWS is maar voor een klein gedeelte terreineigenaar en heeft geen compleet beeld van wat er in het areaal staat en wat de toestand ervan is. Om die reden koos RWS voor een  2-fasencontract met een vaste prijs per jaar, waarbij RWS samen met de  Opdrachtpartner gaat kijken wat er voor dat budget gedaan kan worden om de maximale klantwaarde te generen. De aanbesteding volgt daarmee dus het “DOEN-gedachtengoed” (Maximale klantwaarde en Eerlijk geld voor Eerlijk werk) van RWS en heeft mede tot doel de onderhoudscontracten na gunning verder te ontwikkelen.   

Doel van de aanbesteding was om te komen tot een lange samenwerking en gelijkwaardig partnerschap tussen RWS en haar opdrachtnemers. Om die reden wordt er in de percelen gewerkt met mixed teams waarin de IPM-rollen verdeeld zijn over vertegenwoordigers van RWS en die van de Opdrachtpartner. RWS stelt zelf: “Voor het eerst is hierbij het principe van een 2-fasen proces toegepast op een doorlopend onderhoudscontract, waarbij een samengevoegd projectteam van Opdrachtgever en Opdrachtnemer werkt aan maximale klantwaarde. Dit is ook te zien in de aanbestedingsprocedure, met gelijkwaardigheid tussen aanbesteder en gegadigden als uitgangspunt. De aanbesteding vormt namelijk de start van een lange samenwerking.”   

Onze bijdrage  

Collega Douwe Maijer is als manager projectbeheersing betrokken bij dit project. Tijdens de voorbereiding van deze aanbesteding lag de focus op j de klassieke taken van een manager projectbeheersing en lette hij goed op tijd, geld, scope en risico’s. Daarna is hij gestart met innovatieve werkzaamheden: Het opzetten van het kwaliteitssysteem voor de onderhoudscontracten, dat na gunning in samenwerking met de opdrachtpartners verder ontwikkeld  wordtt.  

Douwe maakt deel uit van het overkoepelende programmateam dat de mixed (IPM)teams van de 3 percelen aanstuurt. Vanuit zijn rol heeft Douwe een opzet gemaakt voor het kwaliteitssysteem en dit gedeeld met de 3 teams. Samen met hen en de interne stakeholders verkent hij de vraag “wat is nodig?” in het kwaliteitssysteem. Op basis van die input maakt hij het kwaliteitssysteem passend. Douwe vindt het prettig om in deze opdracht buiten de gebaande paden van de VS2 te kunnen treden en écht na te denken over wat iedereen minimaal nodig heeft om zijn/haar/hen werk te kunnen doen. Door deze nieuwe manier van werken ontstaat een goede (door)ontwikkeling van samenwerking met marktpartijen.  

“Ik vond het prettig om in deze opdracht buiten de gebaande paden van de VS2 te kunnen treden en écht na te denken over wat iedereen minimaal nodig heeft om zijn/haar/hen werk te kunnen doen. Door deze nieuwe manier van werken ontstond een goede (door)ontwikkeling van samenwerking met marktpartijen.  ” Douwe Maijer

Manager projectbeheersing

dma@tointerface.nl
06 48 17 05 14

Contactpersoon
Douwe Maijer

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.