Project
  • Partner: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Periode: 2022-2023

Over het projectIn het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten hun maatschappelijk vastgoed voor 2050 verduurzamen. Uitgangspunt is een reductie van 95% van de CO₂-uitstoot en het aardgasvrij maken van gebouwen.

De opdracht

Maatschappelijk vastgoed en utiliteit is een van de programmalijnen uit het Beleidsprogramma Verduurzamen Gebouwde Omgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Samen met woningen, infrastructuur en innovatie vormt het de basis van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Om een versnelling aan te brengen in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een werkplan opgesteld met daarin projecten die in 2022 en 2023 uitgevoerd worden.

De projecten zijn ontstaan uit de behoeften die gemeenten hebben om te kunnen versnellen. De projecten hebben de thema’s:
– Slimmer aanbesteden
– Verbinding met de wijkgerichte aanpak aardgasvrij (warmtetransitie)
– Toegankelijkheid financiële middelen en (EU-)subsidies
– Monitoring en gemeentelijke benchmark

Onze bijdrage

Namens To Interface zette Wouter Gubbels zich als beleidsmedewerker in om deze vier projecten te realiseren bij de VNG. Deze opgave betrof het maken van een projectplan, het in kaart brengen en spreken van een grote groep stakeholders, het opstellen van een analyse, het verbinden van diverse opgaven en het ontwikkelen van diverse praktische en innoverende tools in samenwerking met gemeenten en andere stakeholders.
Daarnaast heeft hij zich beziggehouden met het ondersteunen van gemeenten bij deze complexe opgave in de warmtetransitie en is hij betrokken geweest in diverse gremia met stakeholders als bijvoorbeeld BZK, RVO, IPO, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en diverse adviseursbureaus.

Beleidsmedewerker / Adviseur warmtetransitie

wgu@tointerface.nl
+31 6 82 09 98 06

Contactpersoon
Wouter Gubbels

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.