Project
  • Partner: Schiphol 
  • Periode: 2020  

“Stage Gate Review: Geen proces zonder inhoud”

Met de verwachte groei van de in- en uitgaande vluchten op Schiphol Airport zullen ook de grondbewegingen toenemen. Als gevolg daarvan neemt ook het aantal grondbewegingen toe. Om de capaciteit en flexibiliteit van haar rijbanen te vergroten en om operationele risico’s te verminderen, wil Schiphol op alle locaties een dubbele taxibaan hebben. De enige taxibaan die nog enkelbaans was uitgevoerd, was Quebec. Met haar aannemer heeft Schiphol dit project voorbereid. Om zeker te zijn van een voorspoedig verloop wenste Schiphol vóór de start van de bouw aanvullend een onafhankelijke expertvisie over deze faseovergang. Schiphol heeft voor deze opgave een aantal marktpartijen benaderd en vanwege de unieke combinatie van inhoudelijke projectenkennis en ervaring de opdracht aan To Interface gegeven.  

De opgave 

Het project Quebec is een complex project dat onder andere twee tunnels (bus en spoor) en de A4 omvat. Vanwege de locatie en omvang van het project waren er veel stakeholders bij betrokken, waaronder Rijkswaterstaat en ProRail. Een belangrijke factor in de complexiteit van de opgave is dat het werk aan Airside plaatsvindt (dat wil zeggen in het domein van de vliegtuigen), zodat er duidelijke risico’s zijn voor de veiligheid en bedrijfsvoering van Schiphol. Schiphol wilde daarom graag een review op het projectplan en de daarin vastgelegde veiligheidsprocessen, welke Schiphol met haar aannemer had opgesteld. Daarom besloot Schiphol om deze processen door een externe adviseur te laten beoordelen, met kennis van zowel processen als de inhoud van complexe projecten zoals Quebec.  

Onze bijdrage  

Wij beschikken over een breed palet aan disciplines en hebben ruime ervaring met diverse projecten én relevante stakeholders. We waren dan ook bij uitstek geschikt om de diverse processen, afgezet tegen de inhoud van dit complexe project, te overzien en te beoordelen. 

Met Schiphol hebben we een multidiscipliair team gevormd van TI-ers en twee medewerkers van Schiphol. Onder leiding van collega Harold van Steeg haalden zij gezamenlijk input op voor hun review over diverse veiligheidsaspecten van het project (constructie, verkeer, bouwveiligheid, security en calamiteiten). De review vond in een korte periode, de zomervakantie 2020, plaats. Ondanks deze korte periode en de grote hoeveelheid werk die met de review gepaard ging, is het team doordacht en systematisch te werk gegaan en is de review van grote meerwaarde voor Schiphol gebleken. Schiphol liet ons weten dat zij de combinatie van interne en externe medewerkers bij de reviewopdracht als zeer positief heeft ervaren en dat de aanbevelingen vanwege de inhoudelijke expertise van het team een hoger draagvlak genoten. 

Harold heeft de reviewopdracht als heel inspirerend ervaren. Het was prettig om met een team van collega’s deze opgave aan te gaan en toegevoegde waarde te hebben voor Schiphol. Niet alleen door de processen te reviewen, maar ook door vanuit inhoudelijke (projecten)kennis en kunde concrete verbetervoorstellen te doen, zonder daarbij op de stoel van Schiphol en haar aannemer plaats te nemen. Door deze ervaring is Harold een nóg rijkere projectmanager.     

Ook Toine van Liebergen kijkt met een tevreden gevoel terug op de opdracht en het eindresultaat. Met Robert Mulders was hij onderdeel van het multidisciplinaire team vanuit TI. Vanwege zijn ruime ervaring en expertise heeft Toine een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de review en de adviezen daarin. Toine heeft door deze opdracht zijn inzichten en kennis kunnen verbreden.  

Onafhankelijke adviseur

hvs@tointerface.nl
+ 6 51 11 79 02

Contactpersoon
Harold van Steeg

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.