Project
  • Partner: Visser & Smit Bouw
  • Periode: 2022 - heden

Over het projectOp de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse Haven bouwt Visser & Smit Bouw in opdracht van Shell  Holland Hydrogen 1: de grootste groene waterstoffabriek van Europa. In 2025 openen de deuren van de fabriek en wordt gestart met de productie. Shell gaat de waterstof gebruiken voor het verduurzamen van de industriële processen in Pernis en op termijn voor zwaar transport over weg en water. Eenmaal in bedrijf zal de 200 MW elektrolyser tot wel 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag produceren. 

De opdracht

Holland Hydrogen 1 gaat een belangrijke bijdrage leveren in de energietransitie. In de waterstoffabriek wordt water met behulp van windenergie gesplitst in zuurstof en waterstof. Deze windenergie is afkomstig van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell. Het hart van de fabriek wordt gevormd door het electrolyser gebouw waarin 10 electrolysers de productie van waterstof uit groene stroom verzorgen. Via twee gigantische compressors wordt de waterstof geleverd aan het landelijk hoofdnetwerk. In Pernis wordt de waterstof gebruikt om bestaande processen te verduurzamen door grijze waterstof te vervangen voor groene waterstof. De fabriek zelf wordt uiteraard ook gerealiseerd met zo duurzaam mogelijk materieel en materiaal én binnen de hoge veiligheidsstandaarden van Shell: Goal zero! 

Onze bijdrage

Vanuit To Interface vervullen Toine van Liebergen en Thijmen Plomp voor Visser & Smit Bouw de rollen van project- en contractmanager voor de civiele scope van het project. Hierbij was Toine vanaf de aanbestedingsfase aangehaakt en betrokken bij het creëren van de integrale strategie en de dialogen met Shell. Als projectmanager staat hij in de realisatiefase aan de lat om met de grote diversiteit aan (inter)nationale partijen en de uitdagingen behorend bij een innovatief traject het project tot een succesvol eind te brengen. Dit doet hij door het project altijd vanuit de ‘best for project’ gedachte te benaderen, ook zodra de situatie complexer wordt en de druk toeneemt. Hij stelt in die hoedanigheid geregeld ter discussie of de voorgestelde oplossing daadwerkelijk de beste oplossing is voor het project en gaat hierover het gesprek aan met de betrokken partijen. Zijn kracht is om vanuit een mensgerichte benadering de verschillende belangen weer te verbinden tot het gezamenlijke belang. 

Thijmen vervult de rol als contractmanager en is verantwoordelijk voor de commerciële en contractuele aspecten van het project. Holland Hydrogen 1 wordt gerealiseerd met een uniek en innovatief contract van Shell dat Thijmen in de onderhandelingsfase in korte tijd heeft weten te doorgronden. Hierdoor werd het team ontzorgd en kon hij de belangen van Visser & Smit Bouw op evenwichtige wijze behartigen. Tijdens de realisatiefase adviseert Thijmen het team op praktische contractuele bepalingen en is hij verantwoordelijk voor tijdige notificaties richting Shell. De combinatie van een afwijkende contractvorm en de veelvuldigheid aan (inter)nationale partijen zorgt ervoor dat de meningen over contractuele en procesmatige zaken regelmatig uiteen lopenuiteenlopen. Hij weet dit bij elkaar te brengen door de verschillende belangen per situatie zorgvuldig af te wegen, geduld te tonen en door complexe zaken terug te brengen naar de kern en zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.  

““Het leukste aan dit project is het duurzaamheidskarakter, de integrale internationale samenwerking en de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan.''” Toine van Liebergen

Projectmanager

+31 6 51 58 99 48
tvl@tointerface.nl

Contactpersoon
Toine van Liebergen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.