Project
  • Partner: Rijkswaterstaat
  • Periode: 2020 - heden

Over het projectProductie van asfalt levert een grote bijdrage aan CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat (RWS) is vanuit haar onderhoudstaak voor rijkswegen een grote afnemer van asfalt en heeft dus een mogelijkheid om de ‘carbon footprint’ van Nederland te verkleinen.

De opgave

In de Meerjarenplanning Verhardingsonderhoud (MJPV) wordt vastgelegd wanneer welke wegvakken toe zijn aan een nieuwe asfaltlaag. Met tientallen jaren aan ervaring met het meten van de kwaliteit van asfalt en het inplannen van onderhoud, heeft RWS dit proces doorontwikkeld tot een optimum tussen kosten, veiligheid, hinder en impact op het milieu. Kansen voor verbeteren zijn er echter altijd en op dit moment worden deze gezocht in de hoek van big data.

Sinds 2020 loopt er binnen RWS een innovatieprogramma (VASBIG) dat zich specifiek richt op het nauwkeuriger voorspellen van asfaltonderhoud op basis van big data. Hiervoor wordt data uit zowel bestaande als nieuw ontwikkelde databronnen verzameld en verwerkt tot betrouwbare informatie. Het betreft data uit de productie-, aanleg- en gebruiks-/onderhoudsfase. Nieuwe databronnen die verkend worden zijn onder andere sensoren in asfalt, die voorzien in een continue stroom aan informatie over de kwaliteit van de weg. De vergaarde informatie wordt gebruikt om onderhoud nauwkeuriger te voorspellen (‘just in time’), de schadebeelden die leiden tot einde levensduur beter te begrijpen en assetmanagers van RWS te ondersteunen door de focus op de juiste plek te leggen via asfaltdashboards. VASBIG is vanaf maart 2022 voortgezet als het DAVA-programma (Data en Analyse Voor Asfalt).

Onze bijdrage

Collega Anneloes Nout draagt vanuit To Interface/Connected Worlds bij aan deze ontwikkeling door de organisatie als programmasecretaris te ondersteunen. Ze heeft deze rol per 1 april 2022 overgenomen van collega Martijn van Pel. De werkzaamheden betreffen onder meer het organiseren van strategische overleggen, het bewaken van en rapporteren over de programmabeheersaspecten, het doorvoeren van inkoopopdrachten en het faciliteren in kennisdeling van het team.

Programmasecretaris

ano@tointerface.nl
+31 6 19 44 21 53

Contactpersoon
Anneloes Nout

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.