Project
  • Partner: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
  • Periode: 2021 - 2023

Over het projectRijkswaterstaat heeft de taak om de riviernatuur te herstellen. Hierdoor verbeteren ze de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren en stimuleren ze de biodiversiteit. Dat doen ze in en langs de grote rivieren, in samenwerking met andere overheden en Staatsbosbeheer.

Het project

De rivier moet weer een goed leefgebied worden voor planten en dieren. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is één van de programma’s die helpt de natuur in onze rivieren, meren, plassen, kanalen en beken te herstellen. Rijkswaterstaat heeft vanuit de KRW de taak gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om maatregelen te treffen voor dat herstel. Ze nemen verschillende maatregelen. Denk aan geulen langs rivieren, overstromingsvlaktes, vispassages, natuurvriendelijke oevers en dode bomen (‘rivierhout’) als een natuurlijk rif in de rivier. Met deze maatregelen maken ze het herstel van de leefgebieden van planten en dieren mogelijk. Hierdoor kunnen vissen, waterplanten, waterinsecten en andere soorten niet alleen terugkeren maar zich ook uitbreiden.

Het plaatsen van rivierhout als maatregel gaat doorgaans mee als onderdeel van een grotere set aan maatregelen bij projecten. De effecten van rivierhout op de waterkwaliteit zijn echter dusdanig veelbelovend, dat Rijkswaterstaat er een afzonderlijk project Rivierenhout van heeft gemaakt.

Onze bijdrage

Voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland is onze collega Eline Blom als omgevingsmanager betrokken bij het project Rivierenhout aan de IJssel. In die rol is zij verantwoordelijk voor de planuitwerking van de KRW-maatregel Rivierhout in het IJsselgebied. Zij houdt zich bezig met stakeholdermanagement, klanteisspecificaties (KES), vergunningenmanagement, conditioneringsaspecten en de interne afstemming binnen Rijkswaterstaat. Ook heeft Eline een centrale rol bij de samenwerking met de ketenpartners, zoals waterschappen, provincies, gemeentes en Staatsbosbeheer. Eline bewaakt de onderlinge afstemming van de diverse plannen en contracten met deze partners en ziet toe op het behalen van de KRW-doelen. Met alle opgedane kennis en ervaring binnen dit project, draagt Eline tevens bij aan de verbetering en standaardisering van het omgevingsmanagementproces binnen het KRW-programma.

In haar rol wist Eline laagdrempelig contact te onderhouden met alle belangrijke stakeholders. Haar doordachte communicatie- en participatiestrategie met omgevingspartijen en partners resulteerde in een projectplan waar geen zienswijzen tegen werden ingediend en wat snel in uitvoering kon. Daarmee levert ze als omgevingsmanager een waardevolle bijdrage aan het succes van het project.

Omgevingsmanager

ebl@tointerface.nl
+31 6 46 21 64 98

Contactpersoon
Eline Blom

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.