Project
  • Partners: Hegeman Bouw en Infra
  • Periode: oktober 2022 - mei 2023

Over het projectMandemaat 3 in Assen huisvest werknemers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Dienst ICT Uitvoering. Het gebouwencomplex uit de tachtigerjaren voldeed echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) was daarom opzoek naar een aannemer om het pand volledig te renoveren.

De opdracht

Het doel van het RVB voor Mandemaat 3 was het realiseren van een efficiënt, gezond, aantrekkelijk en duurzaam rijkskantoor. Tot de scope behoorde het bedenken, uitwerken en realiseren van een ontwerp op het huidige perceel voor ruim 1.000 werkplekken, 300 vergaderplekken en 500 parkeerplaatsen. Het RVB koos voor een aanbesteding met drie dialogen om te kunnen bepalen welke oplossing het beste in haar behoeften kon voorzien. De gunningscriteria van de aanbesteding behelsden budget, ontwerpvisie, duurzaamheid, projectbeheersing en verificatie & validatie. Hegeman Bouw & Infra besloot samen met consortiumpartners RUPA architecten, De Groot Installatiegroep, IMd Raadgevende Ingenieurs, Baljon landschapsarchitecten, ZRi en Alba Concepts deze uitdaging aan te gaan.

 

 

 

Onze bijdrage

Collega Robert Mulders heeft als tendermanager de tender integraal aangestuurd en Britt van den Elshout heeft als EMVI-manager het winnende plan van aanpak geschreven. Daarnaast hebben Douwe Maijer en Marijn van den Berg vanuit hun rollen als proces- en omgevingsmanager het tenderteam geadviseerd en deelgenomen aan de dialogen. De aanbesteding duurde een half jaar en het tenderteam startte met een variantenstudie voor het ontwerp. Hieruit concludeerde het team dat nieuwbouw op lange termijn een duurzamer, toekomstbestendiger en meer rendabel gebouw oplevert dan renovatie. Uiteraard moet het ontwerp dan wel zo duurzaam mogelijk gerealiseerd worden. Zo is gekozen voor een houten hoofddraagconstructie, een losmaakbaar ontwerp, circulair materiaalgebruik, klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit en energiezuinigheid. Als To Interface hebben wij in het consortium gestuurd op een winnende aanbieding door creatief en anders naar de opgave te kijken. Dit sluit aan bij onze visie dat we altijd handelen vanuit de ‘best for project’ gedachte.

Beeld exterieur WAX Architectural Visualizations

Tendermanager

rm@tointerface.nl
06 83 59 68 53

Contactpersoon
Robert Mulders

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.