Project
  • Partner: Waterschap Rijn en IJssel
  • Periode: 2021 - Heden

Over het projectOnze rivieren, meren en andere watergangen moeten weer een goed leefgebied worden voor planten en dieren. De Kaderrichtlijn Water (KRW) helpt de natuur in deze wateren te herstellen. Waterschap Rijn en IJssel werkt in het programma ‘Water op Maat’ om de ecologische en chemische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren zodat het water voldoet aan KRW-doelen. Concreet betekent dit dat het water schoner en gezonder moet worden om onszelf en de natuur erop vooruit te laten gaan. Het Waterschap monitort en stuurt met het programma met name op de kwaliteit van het water dat uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in de natuur wordt gebracht.

De opdracht

Winterswijk
In Winterswijk wordt in bouwteamverband gewerkt aan een technische uitbereiding van de nabehandelingsinstallatie, zodat het effluent (output) aan de KRW-doelen voor de Groenlose Slinge gaat voldoen. Zo kunnen er nog meer vervuilende stoffen uit het water gehaald worden. Denk bijvoorbeeld aan voedingsstoffen als fosfaat en ammonium. Tevens draagt dit bij aan de landelijke ketenaanpak om medicijnresten uit afvalwater te halen middels ozonisatie van het afvalwater.

Ruurlo en Lichtenvoorde
Ook voor de RWZI’s Ruurlo en Lichtenvoorde vernieuwen we de techniek om het rioolwater schoon te maken. De ontwikkelde techniek uit Winterswijk wordt ook op deze locaties toegepast. Zo kunnen we meer vervuilende stoffen uit het water gehaald worden zoals fosfaat, ammonium en medicijnresten. Beide projecten bevinden zich in de planuitwerkingsfase.

Onze bijdrage

Voor Waterschap Rijn en IJssel is onze collega Marijn van den Bergh aangesteld als omgevingsmanager binnen het IPM-team). Hij zoekt daarbij veelvuldig de verbinding met de omgeving om zo inspraak te begeleiden en draagvlak te creëren voor de plannen van het Waterschap. Door bijvoorbeeld de implicaties van ontwerpkeuzes te ‘vertalen’ naar de voordelige effecten voor de omgeving, heeft hij draagvlak voor duurzame keuzes en natuurcompensatie gecreëerd bij zowel interne als externe stakeholders. Ook heeft hij door duidelijk te sturen op planning en budget binnen de gestelde tijd en ruimte succesvol de benodigde bestemmingsplanwijziging(en) in procedure gebracht. Daarmee levert hij als omgevingsmanager een waardevolle bijdrage aan het succes van het project.

Omgevingsmanager

+31 6 82 57 20 88
mvdb@tointerface.nl

Contactpersoon
Marijn van den Bergh

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.