Project
  • Partner: Consortium inBalans (Facilicom, VolkerWessels, Macquarie)
  • Periode: 2013 – heden

Over het project Het nieuwe gerechtsgebouw in Breda is middels een concurrentiegerichte dialoog aanbesteed en gegund aan het Consortium InBalans dat bestaat uit Facilicom, VolkerWessels en Macquarie. De ondertekening van de DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) heeft plaatsgevonden op 12 mei 2015 en omvat het ontwerpen, bouwen, inrichten, facilitaire diensten, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van een gerechtsgebouw voor een periode van 33 jaar (3 jaar design en build, 30 jaar maintain en operate).

Onze rol

Gedurende de tenderfase was To Interface in de rol van tenderdirecteur eindverantwoordelijk voor het managen van het integrale tenderteam om te komen tot een winnende bieding. Uitdagingen waren het gezamenlijk ontwikkelen en uitdragen van de tenderstrategie, het bewaken van de gestelde randvoorwaarden en het bevorderen van samenwerking binnen het tenderteam tussen de verschillende partners, adviseurs en disciplines om te kunnen komen tot de winnende bieding.
Tevens heeft To Interface de rol van verificatiemanager ingevuld voor het, op basis van System Engineering , coördineren van de verificatie van alle eisen en wensen uit de outputspecificatie.

REALISATIE

Gedurende de realisatiefase vervulde To Interface vier essentiële rollen in het project, nl.: projectdirecteur, procesmanager, contractmanager en implementatiemanager procesbeheersing.
Vanuit de rol van projectdirecteur is To Interface eindverantwoordelijk voor het managen van het integrale projectteam, is hij het eerste aanspreekpunt voor de Opdrachtgever en verantwoordelijk voor een goede klantrelatie.
De procesmanager is extern verantwoordelijk voor de afstemming met de opdrachtgever op tactisch niveau, het borgen van de kwaliteit, actualiteit en consistentie van voortgangsrapportages, het risicodossier en Systems Engineering. Intern is de procesmanager verantwoordelijk voor het inrichten en optimaliseren van de projectorganisatie ten aanzien van processen en systemen.
De contractmanager is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en implementeren van de contractuele bepalingen met opdrachtgever, partners, onderaannemers en leveranciers.
De implementatiemanager procesbeheersing is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het projectspecifieke kwaliteitsmanagementsysteem van InBalans. Het managementsysteem wordt gedurende de volledige looptijd van het contract (33 jaar) gebruikt. Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn onder andere de processen rondom verificatie, validatie, risico’s, afwijkingen, wijzigingen en document control.

Projectmanager

tvl@tointerface.nl
+31 6 51 58 99 48

Contactpersoon
Toine van Liebergen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.