Project
  • Partner: Bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis TBI – Boskalis - Van Gelder)
  • Periode: 2021 - 2022

Over het projectHet programma Zuidasdok is erop gericht de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad en Zuidas te waarborgen, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Het programma wil bovendien een stevige impuls geven aan de doorgroei van Zuidas tot een internationale toplocatie met een gemengd stedelijk milieu.

De opdracht

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam hebben in 2020 besloten om het project Zuidasdok in verschillende werkpakketten opnieuw op de markt te zetten. De werkzaamheden met betrekking tot de openbaar vervoer terminal (OVT) vormen onderdeel van dit programma en zijn verdeeld in werkpakketten:
– Buitendienststelling (BDS) zomer 2022
– OVT 1: realisatie van de (nieuwe) Brittenpassage en omklappen metroperrons en stijgpunten metro in de Minervapassage.
– OVT 2: verbreden en vernieuwen van de (bestaande) Minervapassage en verbreden bestaande treinperrons.

 

Onze bijdrage

Vanuit To Interface heeft collega Cedric Lageman de combinatie Nieuw-Zuid ondersteund. Eerst bij het medebepalen van de winnende aanbestedingsstrategie. En na de succesvolle projectverwerving als regisseur van de doorgrondings- en prijsvormingsfase (D&P-fase).

De verantwoordelijkheden van de D&P-regisseur waren onder meer:
– Opstellen en bewaken van de procesplanning van de D&P-fase in nauw overleg met het projectteam van Nieuw-Zuid en het opdrachtgeversteam.
– Faciliteren en (laten) vastleggen van de inhoudelijke aspecten van het Definitief Ontwerp van OVT 1 in ‘doorgrondingsnota’s).
– Monitoren van de oplevering van de diverse op te stellen eindproducten (o.a. projectkwaliteitsplan, bouwfasering, planning en risicolijst).

EMVI-strategie & Regisseur Doorgrondingsfase

cla@tointerface.nl
+31 6 23 01 12 80

Contactpersoon
Cedric Lageman

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.