Project
  • Partner: Gemeente Nijmegen
  • Periode: 2020-heden

Over het projectDe gemeente Nijmegen ontwikkelt samen met VanWonen, Portaal en SSH& een verticale woonwijk aan de rand van het centrum. Dit wordt met zijn 120 meter de hoogste woontoren van Gelderland. De woontoren en parkeergarage biedt plek aan ruim 200 ‘betaalbare’ woningen, 170 vrije sector appartementen en 573 parkeerplaatsen. Ook worden diverse commerciële voorzieningen gerealiseerd. Kortom, een ontzettend mooi project.

De opdracht

Bijna 400 woningen op een kleine, stedelijke, footprint brengt uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat de uiteenlopende woongroepen harmonieus met elkaar samenleven? Sociale cohesie is daarom terecht een speerpunt. Daarnaast wordt door de ontwikkelende partners sterk op circulair bouwen en natuurinclusiviteit ingezet. Door het bouwvolume in de hoogte te positioneren wordt ruimte op maaiveld niveau vrijgespeeld waardoor een groene corridor tussen het Stationsgebied en de Waalkade mogelijk wordt gemaakt.

Onze bijdrage

Collega Maarten Fleerakkers stelde voor de gemeente Nijmegen de inkoopstrategie voor deze projectontwikkeling op. Gelet op de complexiteit van de opgave kozen ze voor de concurrentiegerichte dialoog. Onze collega Annemarij Bergervoet was nauw betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding. Zij was o.a. verantwoordelijk voor de communicatie met de marktpartijen, het organiseren van de inlichtingenbijeenkomst, de dialooggesprekken en de themasessies. Ook viel het beoordelings- en gunningsproces onder haar hoede. Ook vervulde To Interface het projectteam als aanbestedingssecretaris. Het projectteam werd tijdens de aanbesteding geconfronteerd met een veranderende wereld: stijgende bouwkosten en de oorlog in Oekraïne zorgden voor druk op de businesscase. Door snel te schakelen, flexibel om te gaan met het proces en een goede interne en externe samenwerking is het gelukt om de opdracht binnen tijd en zonder bezwaren te gunnen. To Interface blijft aangehaakt en verzorgt tijdens de realisatie het contractmanagement van deze opgave.

Contractmanager

+31 6 82 67 11 38

Contactpersoon
Annemarij Bergervoet

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.