Project
  • Partner: Balm bv
  • Periode: 2021 - heden

Over het projectBalm B.V. draagt zorg voor het onderhoud van 42 openbare parkeergarages en fietsenstallingen in Amsterdam. Met een tienjarige overeenkomst en focus op transitie, waarborgen wij de stadsparkeergelegenheid.

Procesmanager

De opdracht

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Balm bv het onderhoud uit van 42 openbare parkeergarages en fietsenstallingen, verspreid over de stad. Voor deze onderhoudsopgave is eind 2021 een UAV-gc overeenkomst gesloten voor een duur van maximaal tien jaar. Het eerste jaar staat in het teken van transitie. Balm verzorgt in het transitiejaar de inspecties aan alle objecten waarbij deze worden beoordeeld op de conditiescore volgens de NEN2767. Ook verzorgt Balm het beheer van deze gegevens in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Het achterstallige onderhoud wordt in het eerste jaar verholpen en voor het toekomstige onderhoud stelt Balm per object een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) op. Deze onderhoudsplannen en de uitgevoerde werkzaamheden worden in het OMS geüpload. Het OMS geeft vervolgens tijdig aan wanneer, welk onderhoud uitgevoerd moet worden. Op deze manier borgen de betrokken partijen de parkeergelegenheid in onze hoofdstad.

Onze bijdrage

Collega’s Connor Elemans en Britt van den Elshout verzorgen namens Balm bv het proces- en contractmanagement voor de onderhoudsopgave. Connor en Britt ondersteunen Balm bij het opzetten van de jaarplanning, de termijnstaat en de kwaliteitsborging. Ook zijn ze namens Balm formeel aanspreekpunt voor de gemeente Amsterdam en zorgen ze ervoor dat contractwijzigingen en -afwijkingen tijdig en netjes worden afgehandeld. De samenwerking tussen partijen kenmerkt zich door korte lijntjes en een integrale aanpak waarbij ieder vanuit de eigen expertise inbreng levert.
Alle werkzaamheden zijn erop gericht ervoor te zorgen dat Balm na het transitiejaar gesteld staat om op een beheerste en procesmatige wijze het onderhoud aan de parkeergarages en de fietsenstallingen uit te voeren.

Procesmanager

bvde@tointerface.nl
+31 6 81 51 68 13

Contactpersoon
Britt van den Elshout

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.