Project
  • Periode: 2023 - heden
  • Opdrachtgever: ProRail
  • Functie: Omgevingsmanager

OVER HET PROJECTStation Den Bosch is een belangrijk knooppunt, zowel lokaal, regionaal als landelijk.  Dagelijks maken tienduizenden reizigers gebruik van het station voor het gebruik van de trein, bus óf als interwijkverbinding. De herontwikkeling van het treinstation en stationsgebied vanuit ProRail gaat daarom ook velen aan. Kortom, een project met impact.

De opdracht
ProRail, de gemeente ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, NS, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken samen aan de ontwikkeling van een duurzaam station en stationsgebied, genaamd ‘Bosch Centraal’. Voor reizigers, inwoners, ondernemers, de stad en de regio betekent dit een vooruitzicht op een beter toegerust station dat klaar is voor de toekomst. Een eerste uitvoeringsfase richt zich op 2030, waarbij vooral noodzakelijke aanpassingen aan het station worden gedaan. Dat geldt ook voor de voorzieningen direct op en rond het station. De volgende fase richt zich op 2040 en de ontwikkeling van het gebied om het station heen, zoals de pleinen, het busstation, de verkeersstructuur om van- en naar het station te navigeren en niet te vergeten de woningbouwopgave (4.800 woningen in de Bossche Spoorzone).

Participatie: bewoners- en gebruikerskennis ophalen
Door het ontwerpproces van een gebiedstransformatie zoals deze behapbaar en transparant te maken, spitsen we het proces toe op de verschillende doelgroepen en individuen die hier een onderdeel van uitmaken. Hierdoor kunnen we de ervaringen en kennis van de gebruikers en omwonenden van het station ophalen en zorgvuldig afwegen hoe we dit meenemen in ons ontwerpproces. In het gebiedsproces van Bosch Centraal is deze participatie-aanpak een belangrijk aspect . In de eerste participatieronde, die onderdeel was van het proces om een Nota Kansrijke Oplossingen (NKO) op te stellen, hebben we veel kennis en ervaring opgehaald bij de omgeving door een online enquête en diverse fysieke bijeenkomsten te organiseren. Een mooie basis om de NKO mee te verrijken en toe te werken naar een verkenningsrapport in de volgende fase. Dit in nauwe afstemming met het omgevingsteam, het projectteam, opdrachtgevers en andere belanghebbende. Bestuurlijke besluitvorming is hierbij essentieel om het project in goede banen te leiden en bestuurlijk te verankeren.

Onze bijdrage
Collega Eline Blom is sinds de zomer van 2023 bij dit project betrokken als omgevingsmanager. De uitdaging om kennis en ervaring van alle belanghebbende te bundelen, is aan haar wel besteed. Helemaal omdat het station in haar achtertuin is en ze de stationsomgeving op haar duimpje kent.

“De gebiedskennis die ik bezit helpt me om de omgeving en haar gedachtegoed te begrijpen en goed te kunnen doorleven. Naar mijn mening gaat een goed omgevingsproces namelijk gepaard met begrip voor de historie en identiteit van de plek.” Eline Blom

Omgevingsmanager

ebl@tointerface.nl
+31 6 46 21 64 98

Contactpersoon
Eline Blom

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.