Project
  • Partner: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Periode: 2017 – heden

Over het projectNederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het Rijk heeft vervolgens samen met een breed scala aan partijen (o.a. koepelorganisaties, branche organisaties en decentrale overheden) de Parijsdoelen vertaald naar nationale doelen. Hieruit volgde het nationale Klimaatakkoord, dat in 2019 is ondertekend.

De opdracht

Nederland geeft invulling aan beide Klimaatakkoorden door haar CO2-uitstoot te reduceren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de Nederlandse CO2-reductieopgave op het gebied van mobiliteit. Het ministerie heeft hiervoor de programmadirectie Duurzame Mobiliteit opgericht. Deze directie zet Rijksinstrumenten in en helpt beleidsdirecties binnen het ministerie, maar ook regio’s en werkgevers om maatregelen te treffen die bijdragen aan de CO2-reductie. Voorbeelden van maatregelen zijn het uitbreiden van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, werkgevers stimuleren om in te zetten op woon-werkverkeer via openbaar vervoer en/of fiets, en de stadslogistiek efficiënter en schoner inrichten.

Onze bijdrage

Collega Maarten Fleerakkers neemt deel aan het programma Elektrisch Vervoer, onderdeel van de programmadirectie Duurzame Mobiliteit. Hierin ondersteunt hij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Dit is een meerjarige beleidsagenda, met ambities en acties, die ervoor zorgt dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Voorbeelden van Maartens werkzaamheden zijn:

  1. Het (mede) opstellen van de beleidsvisie ‘Verzorgingsplaats van de toekomst’, waarin de transitie naar een zero emissie verzorgingsplaats centraal staat;
  2. Het uitvoeren van een pilot- en leerprogramma voor het realiseren van extra netcapaciteit bij verzorgingsplaatsen;
  3. Het ondersteunen van regio’s bij de uitrol van hun laadinfrastructuur;
  4. Het toegankelijk maken van gebruikersinformatie afkomstig uit laadpunten via het Nationaal Toegangspunt ITS. Deze data is noodzakelijk om elektrisch rijden te stimuleren;
  5. Namens Nederland meedenken over de revisie van de Europese richtlijn voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR).

Met deze werkzaamheden draagt Maarten actief bij aan de transitie naar duurzame mobiliteit en een duurzame leefomgeving. Met natuurlijk als einddoel het behalen van de ambities van het nationale Klimaatakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs!

Projectmanager

mfl@tointerface.nl
+31 6 53 25 68 55

Contactpersoon
Maarten Fleerakkers

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.