Project
  • Partner: Waterschap Rijn en IJssel  
  • Periode: 2022-heden 

Over het projectDe dijk tussen de Den Elterweg en de Zuidwijken beschermt Zutphen en omgeving tegen hoog water in de IJssel. We versterken de dijk over een lengte van ongeveer 5 kilometer. Op sommige stukken verhogen we de dijk. We maken een sterke en veilige dijk die mooi in het landschap past.  

De opdracht

In de verkenningsfase wordt van ‘grof naar fijn’ onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de dijk te versterken. Samen met de mensen in de buurt, ondernemers en andere betrokkenen wordt gekeken naar welke oplossing het beste is: het voorkeursalternatief (VKA). Het VKA wordt later uitgewerkt tot een plan waar de aannemer mee aan de slag kan. 

Onze bijdrage

Voor Waterschap Rijn en IJssel is onze collega Marijn van den Bergh aangesteld als omgevingsmanager. Marijn is verantwoordelijk voor de participatietrajecten tijdens de verkenningsfase. Voorbeelden hiervan zijn het bepalen van de participatiestrategie en organiseren van participatie bijeenkomsten zoals ontwerpateliers (ontwerpend onderzoek voor het VKA), informatiebijeenkomsten en thematafels (bereikbaarheid & verkeer en natuur & recreatie). De milieueffecten van het VKA worden getoetst in de milieueffectrapportage (MER). Momenteel is hij hiervoor een notitie reikwijdte en detail aan het opstellen. Daarnaast voer hij diverse gesprekken met zowel interne als externe stakeholders om hun wensen, standpunten en belangen te inventariseren, zodat hij een beeld kan geven van de waarden, kansen, mogelijkheden en zorgen die leven in de samenleving. 

Omgevingsmanager 

+31 6 82 57 20 88
mvdb@tointerface.nl

Contactpersoon
Marijn van den Bergh

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.