Project
  • Periode: Contractvoorbereiding tot oplevering werk
  • Opdrachtgever:  TenneT GFO-N 

TENNET DURFT!TenneT is de spil in het Nederlandse hoogspanningsnet en heeft als doel: “het waarborgen van de leveringszekerheid van elektriciteit tegen zo laag mogelijke kosten”.

Achtergrond
De TenneT projectteams staan voor een aantal grote uitdagingen: vernieuwen en vervangen van oude assets, mogelijk maken van de energietransitie en antwoord geven op de toenemende vraag naar aansluitingen. Om dit aan te kunnen moet TenneT innoveren. De digitalisering van assetinformatie en projectprocessen is een onmisbare stap om het werk te versnellen en te verbeteren én om gesteld te staan voor de slimme oplossingen van morgen.

Digitaliseringsproject “Dare to be Digital”
TenneT’s service provider GFO-N is ervan overtuigd dat datagedreven (keten)samenwerking noodzakelijk is om de doelstellingen van de energietransitie te behalen. Door de assetinformatie te digitaliseren kan er efficiënter en effectiever (samen) worden gewerkt zodat hetzelfde aantal mensen meer werk kan verzetten. Hiervoor is het digitaliseringsproject Dare to be Digital opgezet. Het project heeft twee focuspunten: 1) het creëren van een open partner ecosysteem en 2) het digitaliseren en standaardiseren van project- en assetinformatie om te kunnen automatiseren.

Dare to be Digital zorgt binnen het open partnerecosysteem voor een datagedreven samenwerkingsoplossing die informatiestromen optimaliseert en zo de doorlooptijd van projecten verkort en de kwaliteit van informatie verhoogt. In dit systeem zijn GFO-N en haar partners uit verschillende domeinen verbonden en wordt de samenwerking gefaciliteerd met een schaalbare, en semantische manier van werken.

Voor een gestandaardiseerde, gestructureerde en expliciete (digitale) werkwijze wordt binnen de GFO-N projectteams model based systems engineering (MBSE) geïmplementeerd. Deze manier van werken, waarbij informatie gelinkt wordt binnen een databibliotheek, heeft als doel dat de asset- en projectinformatie findable, accessible, interoperable en reusable (FAIR) is.

Onze bijdrage
Collega Martijn van Pel weet als projectmanager met zijn team, waar collega’s en informatiespecialisten John van der Heijden en Bertjan Paalman ook deel van uitmaken, de verbinding te maken tussen de theorie en praktijk. Dit doet hij door middel van het ontwikkelen van MBSE en dit stapsgewijs op concrete realisatieprojecten van TenneT toe te passen. Voor deze verandering geldt: Leren door te doen!

““Het is echt vernieuwend: op weg naar een manier van werken waarbij we informatie niet zoals vanouds in documenten stoppen, maar vrijhouden om door zowel mens als computer begrepen te worden. Nu een goede basis leggen en aanleren geeft een stabiele fundering voor het toepassen van bijv. kunstmatige intelligentie in de toekomst.”” Martijn van Pel

Programmamanager

mpe@tointerface.nl
+31 6 30 23 20 01

Contactpersoon
Martijn van Pel

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.