Project
  • Partner: Boskalis
  • Periode: 2023

Over het project De reconstructie van de N516 Thorbeckeweg in Zaanstad heeft als doel een betere doorstroming van het verkeer in Zaanstad–Zuid, verbeteringen in het fietsnetwerk en een versnelling van de reistijd met het openbaar vervoer. Onze opgave was om samen met het Boskalis team de winstrategie te bepalen en het winnende plan te schrijven. 

De opdracht 

De gemeente Zaanstad heeft samen met haar projectpartners (vervoerregio Amsterdam, gemeente Oostzaan, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat) een pakket aan verkeersgerichte maatregelen vastgesteld. Het betreft het verbreden van de Thorbeckeweg en het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen voor zowel auto’s als fietsverkeer. De Thorbeckeweg is een van de twee toegangswegen vanuit Zaandam naar Amsterdam. Tijdens de werkzaamheden moet de weg open blijven en moet hinder voor de weggebruiker en omgeving beperkt worden. Dat betekent veel politiek en publieke belangstelling.  

Onze bijdrage  

Vanuit To Interface vervulde Sjoerd Vogels de rol van EMVI-manager in het tenderteam. In die rol was hij verantwoordelijk voor het medebepalen van de winnende strategie en het coördineren en schrijven van de winnende aanbieding. Het beheersen van de risico’s voor zowel de gemeente als de omgeving, én het borgen van de verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden waren de hoofddoelen van de opdrachtgever. Wij hebben met een innovatieve verkeersoplossing de doorstroming tijdens realisatie zo veel mogelijk gewaarborgd en hierdoor de hinder beperkt.

““Het meest uitdagende aan het project was het achterhalen van de achterliggende wensen en doelen van de gemeente, en om samen met het team een onderscheidende aanpak te ontwikkelen.” ” Sjoerd Vogels

EMVI-manager

svo@tointerface.nl
+31 6 21 57 52 08

Contactpersoon
Sjoerd Vogels

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.