• Winterswijk: Uitbreiding van de nabehandelingsinstallatie zorgt ervoor dat het water aan de KRW-doelen voldoet, met focus op het verwijderen van fosfaat, ammonium en medicijnresten. Lees meer hier.
  • Ruurlo en Lichtenvoorde: Technische vernieuwingen in rioolwaterzuiveringinstallaties RWZI’s verwijderen meer vervuilende stoffen uit het water. Beide projecten bevinden zich in de planuitwerkingsfase. Lees meer hier en hier.
Marijn van den Bergh, speelt als omgevingsmanager een cruciale rol door de omgeving te betrekken en draagvlak te creëren. Zijn inspanningen hebben geleid tot steun voor duurzame keuzes en natuurcompensatie, evenals succesvolle bestemmingsplanwijzigingen binnen de gestelde periode. Een belangrijke stap naar schoner water voor iedereen!
#SchonerWater #WaterschapRijnIJssel