Het COB zoekt antwoorden op vraagstukken die leven in de complexe wereld van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Niet omdat er in Nederland overal ondergronds gebouwd moet worden, maar omdat het COB het vak en het vakmanschap in de volle breedte verder wil ontwikkelen. Alleen hiermee kan ondergronds ruimtegebruik zijn potentie voor de Nederlandse maatschappij waarmaken.

Eerder COB-onderzoek wees uit dat de (digitale) informatiebehoefte van tunnelstakeholders verschilt per rol (strategisch, tactisch en operationeel). Aan de voorkant van een project is niet altijd duidelijk welke informatie de beheerder nodig heeft en waarom. Daarnaast is de tunnelbeheerder vaak niet op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de digitale middelen die ingezet kunnen worden om de benodigde assetinformatie te verkrijgen op het juiste moment op de juiste plek. In 2023 heeft de werkgroep versie 1.0 van een rapportage opgeleverd, waarmee tunnelbeheerders beter in staat zijn vroegtijdig aan te geven welke informatie zij nodig hebben.

In 2024 is het doel de 1.0-versie te valideren bij de beoogde gebruikers, volgens de methodiek nieuwe usecases toevoegen en bestaande uit te diepen. Bertjan Paalman is in zijn rol als secretaris medeverantwoordelijk voor de oplevering van versie 2.0 van het rapport Informatiebehoeften van de tunnelbeheerder, door onder meer aanvullende usecases te schrijven. Daarbij maakt hij gebruik van de ervaring die hij als proces- en informatiemanager heeft opgedaan op verschillende tunnelprojecten. To Interface wenst het COB en Bertjan succes met de verdere ontwikkeling van het project.