De gemeente Zaanstad heeft samen met haar projectpartners (vervoerregio Amsterdam, gemeente Oostzaan, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat) een pakket aan verkeersgerichte maatregelen vastgesteld. Het betreft het verbreden van de Thorbeckeweg en het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen voor zowel auto’s als fietsverkeer. Het Thorbeckeweg is een van de twee toegangswegen vanuit Zaandam naar Amsterdam. Tijdens de werkzaamheden moet de weg open blijven en moet hinder voor de weggebruiker en omgeving beperkt worden. Dat betekent veel politiek en publieke belangstelling.  

Vanuit To Interface vervulde Sjoerd Vogels de rol van EMVI-manager in het tenderteam. In die rol was hij verantwoordelijk voor het medebepalen van de winnende strategie en het coördineren en schrijven van de winnende aanbieding. Het beheersen van de risico’s voor zowel de gemeente als de omgeving, én het borgen van de verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden waren de hoofddoelen van OG. Wij hebben met een innovatieve verkeersoplossing de doorstroming tijdens realisatie zo veel mogelijk gewaarborgd en hierdoor de hinder beperkt.