De pilot is gegund aan de bouwbedrijven Van Wijnen en Plegt-Vos (met W2N Engineers, Bouwzorg Fryslân en SealteQ). In samenwerking met hen gaat het IMG aan de slag bij 300 woningen in de kern van het aardbevingsgebied in Groningen. De pilot richt zich op het herstellen van onderliggende constructieve problemen zodat de kans op herhaalschade bij een nieuwe beving wordt verkleind.

Vanuit To Interface heeft Ruud als contractmanager succesvol aan de aanbesteding meegewerkt. Met het oog op onze kernwaardes sluit het project naadloos aan bij To Interface: Verbinding, Kennisdeling en Eigenaarschap!

Na de pilot, die 12 tot 18 maanden duurt, worden het herstelgebied en de capaciteit uitgebreid. De ambitie is om de eerstkomende jaren enkele duizenden panden in het gehele effectgebied te onderzoeken op de aanwezigheid van een zwakke constructie. Een mooie uitdaging!