Door het team contractmanagement zijn een SOK (samenwerkingsovereenkomst), een ROK (raamovereenkomst) en NOK’s (nadere overeenkomsten) opgesteld. Tijdens het afscheid kwam daar een nieuwe term bij: de TOK. Deze terugkeerovereenkomst bevestigt de goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit kon natuurlijk – na uitvoerig lezen – zonder problemen worden getekend.

Duurzaam Herstel is erop gericht om de kans op herhaalschade aan een woning bij een nieuwe beving te verkleinen. Dit wordt gedaan door de constructie van de woning te herstellen of te verbeteren. Bijvoorbeeld door maatregelen te treffen aan de dakconstructie of de fundering. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van constructieve schade, die niet het gevolg hoeft te zijn van aardbevingen. Vanuit To Interface heeft Ruud als contractmanager succesvol aan de aanbestedingen meegewerkt. Met het oog op onze kernwaardes sluit het project naadloos aan bij To Interface: #probleemoplossend #ambitieus en #verbindend. Als resultaat na de aanbestedingen is afgelopen september gestart met twee bouwbedrijven en een bouwmanagementbureau aan een pilot. Na de pilot, die 12 tot 18 maanden duurt, worden het herstelgebied en de capaciteit uitgebreid. De ambitie is om de eerstkomende jaren enkele duizenden panden in het gehele effectgebied te onderzoeken op de aanwezigheid van een zwakke constructie. Een mooie uitdaging!