“Met plezier werken en dan samen doelen bereiken is altijd mijn motto. En die doelen liggen bijna altijd in het fysieke domein. Ik krijg energie van verkenningen en ruimtelijke puzzels, en kan mijn brede ervaring in bestuur en management daar heel goed in kwijt. Het liefst draag ik met mijn werk ook bij aan de wereld een stukje beter/duurzamer te maken.”

Inmiddels heeft Marc 10 jaar ervaring als projectleider/-manager en leidinggevende in voornamelijk de drinkwatersector (zowel onderzoek als advies; focus op de bronnenkant). Hierop aansluitend heeft hij 15 jaar ervaring als werkgroepsecretaris/directielid bij de Commissie voor de milieueffectrapportage (een wettelijk ingesteld adviesorgaan), waarbij geadviseerd wordt bij alle projecten en plannen in Nederland met impact op milieu. Daarna heeft hij 7 jaar ervaring opgedaan bij een ingenieursbureau. Marc heeft toen veel verschillende rollen ingevuld zoals adviseur, projectleider, omgevingsmanager, tendermanager en teammanager. In deze periode heeft hij gewerkt aan aansprekende projecten als Sterke Lekdijk (HDSR), IJburg 2e fase (gem. Amsterdam), Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (prov. Noord-Holland) en (strategische) bronnen voor de drinkwatervoorziening (provincies Overijssel en Gelderland). Tot slot heeft Marc gewerkt als afdelingshoofd Verkeer, Milieu en Duurzaamheid en als heemraad (dagelijks bestuurder). Een scala aan ervaring dus!

Marc weet mensen en teams te inspireren, de werksfeer te optimaliseren en samen doelen te bepalen én te halen. Dit doe hij vanuit een rustige, evenwichtige basis. Voor complexe opgaven in het fysieke domein (water, ruimtelijke ordening, infrastructuur, klimaatadaptatie, bronnen voor de drinkwatervoorziening), waarbij ook bestuurlijk geschakeld moet worden, kan hij een goede rol invullen.

Marc is sinds januari 2024 werkzaam bij To Interface. Hiervoor werkte hij meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven (onderzoek en advies, bij respectievelijk KWR en Sweco) en bij de (semi)overheid (Commissie voor de milieueffectrapportage, gemeente Eindhoven en Waterschap Rivierenland).

Zijn kerncompetenties zijn: Daadkracht, creatief, besluitvaardig, sociaal en analytisch.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.