INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > organisatie

Ontwerpmanager


Als Ontwerpmanager ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van het integrale ontwerp. Dit kan in diverse fases: vanaf schetsontwerp of voorlopig ontwerp tot aan uitvoeringsontwerp. Als Ontwerpmanager coördineer en realiseer je de ontwerp- en engineeringsfase in infra- en/of bouwprojecten binnen de gestelde kwaliteit, tijd en budget.
• Je hebt overzicht en overziet hoe de diverse disciplines in elkaar grijpen.
• Je stemt het ontwerp af, zowel intern als extern (architecten, adviseurs etc.), om te zorgen dat er voldaan wordt aan de eisen en de integraliteit wordt geborgd. Hierbij ben je tevens verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van het ontwerp.
• Je weet het werk goed te plannen en te organiseren en zorgt er daardoor voor dat het ontwerpproces volgens plan verloopt.
• Je richt het ontwerpproces in, leidt de ontwerporganisatie en coördineert de disciplineleiders ontwerp, waarbij je stuurt op aspecten tijd, geld, kwaliteit en veiligheid. Je hebt hierbij tevens oog voor het proces en de menselijke factor.
• Jij bent aanspreekpunt voor de opdrachtgever en zorgt voor interne afstemming tussen de disciplines in het projectteam.

Jouw profiel
• WO/HBO denkniveau.
• 6 tot 10 jaar ervaring met ontwerp(processen) in infrastructuur, mobiliteit, utiliteitsbouw en/of gebiedsontwikkeling.
• Kennis van en ervaring met ontwerp(processen) van integrale/multidisciplinaire projecten en geïntegreerde contracten in aanbestedings- en realisatiefase.
• Je hebt ervaring met E&C, D&C en/of DBFM contracten (UAV-gc/DBFM).
• Je bezit creativiteit, analytisch vermogen, stressbestendigheid en flexibiliteit.
• Je stelt hoge kwaliteitseisen, hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en werkt nauwgezet.
• Je bent in staat om met je team een goed eindresultaat te realiseren.

To Interface
To Interface managet en structureert projecten en verbindt partijen om te komen tot de best denkbare oplossing voor complexe vraagstukken. Dat doen we binnen de fysieke leefomgeving, zowel aan de publieke als de private kant. Loyaliteit aan de opgave en een hoogwaardige en integrale aanpak zijn daarbij leidend.
Wij zijn ondernemende professionals die kansen zien en uitdagingen aangaan. Wij verbinden ons aan de opgave en wij voelen ons meer dan opdrachtnemer. Wij treden op als partner (eventueel risicodragend) en slaan bruggen om de verschillende partijen en belangen te verbinden. Werkend vanuit een visie op de opgave zijn wij pragmatisch in onze gekozen oplossingen. Wij staan, zoals dat heet, met de voeten in de klei. Door onze kritische opstelling verhogen wij de kwaliteit van onze aanpak. Daarbij werken wij vanuit de ambitie van onze professionals en faciliteren wij hen waar nodig. Intervisie en onderlinge betrokkenheid verhogen de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze professionals helpen opdrachtgevers op het gebied van: project-, tender- en contractmanagement, EMVI- & strategievraagstukken en exploitatiemanagement & onderhoud.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV naar ehe@tointerface.nl met “Sollicitatie Ontwerpmanager” als onderwerp.

ORGANISATIE
Missie/visie
Team
Carrière
Partners
Contact
naar top