INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > duurzaamheid > waarom duurzaamheid?

Waarom duurzaamheid?


De mens belast de aarde zodanig dat er allerlei milieuproblemen ontstaan. Als mensheid staan we voor de uitdaging om voor deze problemen duurzame oplossingen te vinden.

Duurzaamheidsteam
Het duurzaamheidsteam binnen To Interface zijn enthousiaste professionals met als doel: het zoeken en implementeren van oplossingen die bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de aarde. Om tastbare resultaten op te leveren, zijn voor ons de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties richtinggevend. Wij focussen ons op de doelen die het dichtst bij ons als organisatie staan en bij de markt waar wij ons in begeven, namelijk:
- 7. Duurzame en betaalbare energie;
- 9. Innovatie en duurzame infrastructuur;
- 11. Veilige en duurzame steden;
- 15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit.

Circulaire systemen
Hoe bereiken wij tastbare resultaten in de fysieke leefomgeving? Hiervoor dient het huidige lineaire economische paradigma (produceren > gebruiken > weggooien) vervangen te worden door een gesloten circulair systeem. Hierin zijn economie, cultuur, milieu, chemie, design en systeemdenken geïntegreerd. Om dit duurzame systeem te realiseren is een hoogwaardige integrale aanpak nodig met oog voor politieke, maatschappelijke, milieutechnische en economische aspecten. Een balans tussen wat stakeholders willen, wat de aarde beschikbaar stelt en wat technisch en financieel haalbaar is. De kans van slagen hiervan is het grootst als er wordt samengewerkt tussen burgers, overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven.

Sleutelrollen
Met het vervullen van sleutelrollen binnen projecten werken wij aan een stabiele basis binnen de duurzaamheidsmarkt. Wij maken daarbij gebruik van onze kennis en ervaring bij zowel opdrachtgever- als opdrachtnemerorganisaties. Wij ondersteunen organisaties met het implementeren van nieuwe samenwerkings- en contractvormen door samen te denken, te doen, te leren en te verbeteren.

Zelf ontplooien
Wij willen een bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave waar we als mensheid voor staan. Tegenwoordig ontstaan steeds meer initiatieven vanuit een sociale cohesie, waarbij denken vanuit ‘wij’ in plaats van het individualistische belang een steeds grotere rol speelt. Naast het vervullen van sleutelrollen in een project nemen we graag de regie verder in handen middels het ontplooien van nieuwe initiatieven. We denken en handelen hierbij vanuit gemeenschappelijke doelstellingen, collectieve actie en gedeelde empathie. Door dit samen met andere organisaties te doen, vergroten wij onze impact.

Een voorbeeld hiervan is het project The Motown Movement waarin To Interface actief is.

Wij komen graag in contact met organisaties die samen met ons willen optrekken om duurzame initiatieven haalbaar te maken. Spreekt dit je aan, neem dan contact op met Maik Knuiman.

DUURZAAMHEID
Waarom duurzaamheid?
The Motown Movement
naar top