INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > nieuws
16-06-2017 | nieuws

Tegenvallers bij aanleg ringweg A7 betaald uit alliantiepot


Tegenvallers bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg in Groningen worden betaald uit een speciale alliantiepot. Het gaat om risico’s waar zowel opdrachtgevers als bouwers invloed op hebben. “Je hebt daardoor een gezamenlijk belang om problemen op te lossen.”

Zowel projectdirecteur Thomas Brandt (Combinatie Herepoort) als Ton Swanenberg (Aanpak Ring Zuid) heeft ervaring met allianties. Dat is opvallend, want slechts een handjevol projecten in Nederland werkt volgens de principes om gezamenlijk risico’s te beheersen. Beide directeuren waren meteen overtuigd van de meerwaarde. “Je hebt nog steeds discussies over wie een probleem moet aanpakken en hoe, maar afschuiven is verleden tijd”, heeft Swanenberg gemerkt.

Brandt werkte met een risicoalliantie bij de diepe stations van de Noord-Zuidlijn waar de gemeente Amsterdam 4 miljoen euro in een apart potje stopte om ‘grijze gebieden’ zonder al te veel discussie op te lossen. Swanenberg was alliantiemanager van Rijkswaterstaat bij het Utrechtse Hooggelegen, waar in een volledige alliantie een wegverbreding over de A2 is aangepakt.

Het is beide heren een raadsel waarom bij bouwprojecten niet veel vaker in alliantievorm wordt gewerkt. Ze zijn ervan overtuigd dat het delen van risico’s zorgt voor snelheid en souplesse. “Samen een slimme oplossing bedenken, knopen doorhakken en weer verder”, vat Brandt samen.

Bij de ring Groningen is in de tenderfase al de mogelijkheid van een alliantie aangekondigd, maar het is gegund op basis van design&construct en de UAV-gc. “Dat moet wel vooraf, maar dat geeft toch ruimte voor aanpassingen na gunning zonder dat je daarmee de afgevallen partijen benadeelt”, licht Swanenberg toe. De dag na gunning is meteen vaart gezet achter de invulling en vier maanden na gunning is het contract aangevuld met de concrete alliantieafspraken.

Winst delen onder de partners
De risico’s waren al uitgebreid besproken tijdens de tenderfase, maar na gunning mochten beide partijen zowel kansen als potentiele problemen op tafel leggen. In de pot zitten nu tien opties voor optimalisaties en zestien risico’s, maar dat kan in overleg nog variëren.

In diezelfde pot zitten ook de miljoenen euro’s die daarbij horen. Over het precieze bedrag doen de projectmanagers geen mededelingen, maar een risicoreservering van 10 procent is niet ongebruikelijk bij complexe projecten en dat zou uitkomen op 39 miljoen euro. Alle tegenvallers en maatregelen om de ingebrachte risico’s te beheersen worden uit het fonds betaald. De bedoeling is de winst aan het einde van de rit in 2022 te verdelen onder de partners.

Voorwaarde was dat beide partijen invloed hebben op het risico en een financiële reservering zouden storten in een speciaal fonds. Ook een tiental optimalisaties komen in aanmerking voor het fonds. Als het lukt om nog extra kosten te besparen met slimme oplossingen op het gebied van techniek of logistiek, dan gaat ook dat geld in het potje. Het grootste deel vloeit voort uit de acht toprisico’s die centraal stonden tijdens de dialoogfase in de tender. Daarbij gaat het onder meer om vergunningen, areaalgegevens, hergebruik van kunstwerken en de industriële automatisering waar de technische installaties en brugbediening onder vallen. De drie overkappingen in het verdiepte deel van de weg vallen met respectievelijk 180 meter, 230 meter en 245 meter niet onder de strenge tunnelwetgeving, maar worden wel degelijk voorzien van de nodige installaties.

Overleglijnen zo kort mogelijk houden
Beide projectdirecteuren willen vooral samenwerken en elkaar helpen, met de principes van de Marktvisie in de achterzak. Om die reden is er ook een pilot van gemaakt in het kader van de marktvisie. De projectorganisaties zitten bij elkaar in een pand om de overleglijnen zo kort mogelijk te houden.

“De organisaties zijn niet helemaal gespiegeld, maar er zijn wel duidelijke afspraken over mandaat en escalatielijnen. We hebben afgesproken elkaars belangen te respecteren, vanuit de basis van vertrouwen en aandacht. Geen Bahama-model, maar met ‘best for project’ in het achterhoofd samen beslissingen nemen”, aldus Brandt.

To Interface vervult op het project Aanpak Ring Zuid de rol van Interim Manager Projectbeheersing. Voor meer informatie over de rollen van To Interface, klikt u hier

Bron: website CobouwDeel
CONTACTPERSOON
Niels Smit
nsm@tointerface.nl
06-30887490

Neem contact op met Niels Smit voor meer informatie over dit nieuwsbericht.
HIGHLIGHTS PROJECTEN
Noord-Zuidlijn
Centrale Rotterdam
Stadsbrug Nijmegen
International Crime Court
Randstadspoor Vleugel
naar top