INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > nieuws > in het nieuws
04-07-2015 | in het nieuws
Projectdirecteur Toine van Liebergen aan het woord over het nieuwe gerechtsgebouw
Projectdirecteur Toine van Liebergen van het consortium InBalans over het nieuw te bouwen gerechtsgebouw Breda geeft zijn visie op de functionaliteit van het gebouw in het Facility Management Magazine van juli 2015.
lees meer...
04-07-2015 | in het nieuws
To Interface presenteert over parametrisch ramen
Op de eerstvolgende contactbijeenkomst van DACE (Dutch Association of Cost Engineers) op 24 september a.s. zal Joost de Vries namens To Interface een presentatie geven over parametrisch meten. Hij gaat hierbij in op de ervaringen die hij met parametrisch ramen heeft opgedaan.
lees meer...
01-07-2015 | in het nieuws
Financiering nieuw gerechtsgebouw Breda rond
Het Rijksvastgoedbedrijf en consortium InBalans (Facilicom, Macquarie Capital en VolkerWessels) hebben op 30 juni 2015 de financieringsovereenkomsten voor het nieuwe gerechtsgebouw Breda ondertekend, waarmee tot financiële afronding is gekomen.
lees meer...
29-06-2015 | in het nieuws
Laatste loodjes bouw Internationaal Strafhof
Meer dan vierhonderd mensen zijn dagelijks nog aan het werk om het Internationaal Strafhof in Den Haag op 17 juli op te leveren.
lees meer...
28-06-2015 | in het nieuws
Mumbai Metropolitan Regional Development Authority bezoekt Nijmeegse bruggen
Op 23 juni bezocht Mumbai Metropolitan Regional Develoment Authority (MMRDA) de Nijmeegse projecten Ruimte voor de Waal en stadsbrug De Oversteek. De bezoeken waren onderdeel van een integrale haalbaarheidsstudie naar twee grote bruggen in Mumbai regio die To Interface in nauwe samenwerking met haar Vlaamse partner NP-Bridging uitvoert.


lees meer...
13-05-2015 | in het nieuws
Aanbestedingstraject nieuw gerechtsgebouw Breda afgerond
Op 12 mei 2015 is het aanbestedingstraject voor het nieuwe gerechtsgebouw Breda afgerond. Met het ondertekenen van de DBFMO-overeenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en het bouwconsortium InBalans is een publiek-private samenwerking (PPS) gestart.
To Interface vervult, namens het consortium, de rol van tendermanager.
lees meer...
03-05-2015 | in het nieuws
Samenwerking rond bouw International Strafhof bekroond met ‘NEC Large Project of the Year’ award
Het project ICC Permanent Premises (Internationaal Strafhof in Den Haag), won op 20 april j.l. de ‘NEC Large Project of the Year’ award. De winnaars van de internationale NEC awards werden bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse seminar van NEC in Londen.

Het thema van de awards was de samenwerking met behulp van NEC3-contracten, waarin de nadruk lag op hoe alle betrokken partijen wederzijds vertrouwen in elkaar hebben en werken met behulp van co-creatie.

Het succes hiervan werd herkend in de uitstekende samenwerking tussen ICC (opdrachtgever), Courtys (bouwcombinatie) en de Brink Groep (projectmanager).

lees meer...
27-04-2015 | in het nieuws
Grondbank Midden-Gelderland verlaagt landtong in Oosterhoutse waarden
In de Oosterhoutse Waarden, het Betuwse uiterwaardengebied voorbij stadsbrug De Oversteek, is de Grondbank Midden-Gelderland gestart met het verlagen van de landtong tussen de Waal en de voormalige zandwinplas. Op sommige plekken wordt 1,5 meter afgegraven. Dankzij de verlaging kan het water vanuit de plas in perioden met hoogwater gemakkelijker naar de Waal wegstromen. To Interface heeft voor dit project, in de voorbereiding-en aanbestedingsfase, het contractmanagement gedaan .


lees meer...
03-04-2015 | in het nieuws
Voorgenomen gunning gerechtsgebouw Breda
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal, het voornemen om het consortium InBalans aan te wijzen als geselecteerde inschrijver voor het nieuwe gerechtsgebouw Breda. To Interface vervult de rol van tendermanager. De definitieve gunning is gepland op donderdag 23 april 2015.
lees meer...
03-04-2015 | in het nieuws
To Interface nam deel aan 'Round Table' op congres Building Holland 2015
Toine van Liebergen heeft op 31 maart j.l. deelgenomen aan een open discussie door topexperts over ketensamenwerking, nieuwe contractvormen en het succes wat dit kan geven. Het totale programma van het congres stond in het teken van (Re) Building the Future.

lees meer...
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 >
HIGHLIGHTS PROJECTEN
Noord-Zuidlijn
Centrale Rotterdam
Stadsbrug Nijmegen
International Crime Court
Randstadspoor Vleugel
naar top