INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > organisatie > missie/visie

Verschillen verbinden


Missie
To Interface verbindt partijen om te komen tot de best denkbare oplossing van complexe vraagstukken. Dat doen we binnen de fysieke leefomgeving, zowel aan de publieke als private kant. Loyaliteit aan de opgave en een hoogwaardige en integrale aanpak zijn daarbij leidend.

Wij zijn ondernemende professionals die kansen zien en uitdagingen aangaan. Werkend vanuit een visie op de opgave zijn wij pragmatisch in onze gekozen oplossingen. Wij staan, zoals dat heet, met twee voeten in de klei. Door onze kritische opstelling verhogen wij de kwaliteit van onze aanpak. Wij fungeren als schakel tussen opgave en belanghebbenden en tussen belanghebbenden onderling, en vormen daardoor altijd de verbinding. Zo komen we tot de best denkbare oplossing van complexe vraagstukken. Dat doen we binnen de fysieke leefomgeving, zowel aan de publieke als private kant. Loyaliteit aan de opgave en een hoogwaardige en integrale aanpak zijn daarbij leidend.

Visie
De markt waarin To Interface opereert, kenmerkt zich in toenemende mate door onder andere een terugtredende overheid, groeiende complexiteit van de opgaven, wijzigingen in (Europees) aanbestedingsbeleid en de stijging van het aantal maatschappelijke organisaties dat inspraak (wil) hebben bij vraagstukken. Daarnaast hebben ook meer algemene factoren invloed op ons speelveld, zoals de toenemende digitalisering, internationalisering, demografische verschuivingen en het aanwenden van andere dan ‘klassieke’ financieringsbronnen.

Deze markt en omstandigheden bieden voldoende aanknopingspunten voor To Interface om meer te zijn dan een management- en adviesbureau. We willen vooraan in de hoofden van beslissers zitten als het gaat om het op een zo effectief mogelijke manier oplossen van complexe opgaven. We willen excelleren in de professionalisering van organisaties als het gaat om het oplossen van complexe vraagstukken en het verbinden van belangen. Dat doen we door een hoogwaardige en integrale aanpak en loyaliteit aan de opgave voor en met partijen die onderkennen dat deze eigenschappen onontbeerlijk zijn bij het zo efficiënt mogelijk realiseren van complexe projecten.

Kernwaarden
Loyaal
We voelen ons verbonden met en tonen commitment aan de opgave.

Verbinden
Vanuit een integrale visie op de opgave verbinden we belangen, fases, disciplines en partijen.

Hoogwaardig
Wij zijn professionals, en leveren diensten van kwalitatief hoog niveau met toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.

ORGANISATIE
Missie/visie
Team
Carrière
Partners
Contact
naar top