INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > infrastructuur

Herbouwen brug Merksem-Theunisbrug in Antwerpen


PROJECTNAAM
Herbouwen brug Merksem-Theunisbrug in Antwerpen
OPDRACHTGEVER
Iemants - Colas - Denys
FUNCTIE
EMVI-team
PERIODE
2017 (aanbestedingsfase)
nv De Scheepvaart heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de engineering en herbouw van Brug Merksem-Theunisbrug over het Albertkanaal en de herinrichting van het Duvelsplein en de Minister Delbekelaan te Antwerpen. Het project is gelegen in een stedelijke omgeving, met het Sportpaleis en de Lotto arena in de directe nabijheid van de projectlocatie. De werkzaamheden hebben forse impact op de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer.

Naast de prijs als kwantitatief criterium is door De Scheepvaart gevraagd om een aantal kwalitatieve gunningscriteria uit te werken in een plan van aanpak, nl.:
1. Verkeershinder tijdens de werken zo veel mogelijk inperken en de doorstroming voor de verschillende vervoersmodi op een zo vlot mogelijke wijze in stand houden.
2. Zo vlot mogelijk verloop van communicatie en coördinatie met de verplaatsing van nutsleidingen en andere lopende werken in de omgeving.
3. De risico’s voor de omgeving in brede zin (o.a. veiligheid) zo veel mogelijk beperken en/of beheersen.


Onze rol
To Interface heeft in samenwerking met Civitron het consortium bestaande uit Iemants - Colas - Denys ondersteund bij de coördinatie en het opstellen van de kwalitatieve gunningscriteria. Dit bestond uit een lijst extra maatregelen en acties en het onderliggende plan van aanpak met bijbehorende fasering en planning.

CONTACTPERSOON
Maarten Fleerakkers
mf@tointerface.nl
+31 6 53 25 68 55

PROJECTEN
INFRASTRUCTUUR
ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle
Valleilijn
Aanpak Ring Zuid Groningen
Wintrack II
Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 >
naar top