INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > utiliteitsbouw

Huis van Haarlemmermeer


PROJECTNAAM
Huis van Haarlemmermeer
OPDRACHTGEVER
Gemeente Haarlemmermeer
FUNCTIE
Adviseur realisatiestrategie
PERIODE
2016 (Strategiefase)
In de afgelopen jaren is door de gemeente Haarlemmermeer gewerkt aan een visie op de gemeentelijke organisatie in de toekomst en de daarvan afgeleide huisvestingsbehoefte. Aanleiding hiervoor is de noodzaak om het huidige raadhuis zowel functioneel als technisch grondig te renoveren en moderniseren. De gemeente Haarlemmermeer wenst hierbij een transitie te maken van het huidige raadhuis naar een modern en duurzaam raadhuis, bestaande uit een bestuursdeel, publiek deel en een werkgebouw. Hiervoor is een project opgestart onder de naam ‘Huis van HLMRMeer’. Huis van HLMRMeer beslaat ca. 11.000 m2 kantoor voor de gemeentelijke huisvesting en het behoud van ca. 600 van de nu aanwezige openbare parkeerplaatsen. Verdere invulling wil de gemeente zo veel als mogelijk aan de markt overlaten. Mogelijk wordt voor een gedeelte van de gemeentelijke huisvesting ingezet op een huurscenario in plaats van volledig eigendom. Op dit moment vindt besluitvorming plaats over de voorkeursvariant.

Onze rol
To Interface stelt samen met Best Value Group de realisatiestrategie op voor het Huis van HLMRMeer. In deze realisatiestrategie dient rekening gehouden te worden met de in ontwikkeling zijnde stedebouwkundige visie voor het grotere gebied. Het gaat daarbij oa. om de ontwikkeling van commerciële functies alsook om de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de functie parkeren. In deze realisatiestrategie wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het Huis van Haarlemmermeer, de parkeerfunctie en de overige voorziene commerciële ontwikkelingen het beste gerealiseerd kunnen worden. Het betreft afwegingen over wel of geen integrale gebiedsontwikkeling, te contracteren werkpakketten, eigendom versus huur, te hanteren contractvormen en huurscenario’s, exploitatie en onderhoud, aanbestedingswijze en planning en fasering.
CONTACTPERSOON
Maarten Fleerakkers
mf@tointerface.nl
+31 6 53 25 68 55

PROJECTEN
UTILITEITSBOUW
PPS Kromhout Kazerne Utrecht
Gemeentehuis Westland
Fietsparkeergarage Koningin Julianaplein Den Haag
Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC)
Huis der Provincie
< 1 - 2 - 3 >
naar top