INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > inkoop- & contractmanagement

Hoogwaterbeschermings-programma


PROJECTNAAM
Hoogwaterbeschermingsprogramma
OPDRACHTGEVER
Waterschap Peel en Maasvallei
FUNCTIE
Contractmanager
PERIODE
2016 - heden (preverkenning, aanbesteding en contractuitvoering)
Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) verbetert de primaire waterkeringen in het noordelijke Maasdal, zodat deze voldoen aan de wettelijke norm. Op programmaniveau worden diverse projecten in de verkenning, planvorming en realisatie aangestuurd. Het dijkversterkingsprogramma is binnen het waterschap verantwoordelijk voor de realisatieopgave die voortvloeit uit twee Bestuursovereenkomsten:
1. De overeenkomst Prioritaire Dijkversterkingen
2. De bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas

De projecten kennen een verschillende mate van complexiteit. Voor het overgrote deel is deze gelegen in het vinden van een goede inpassing in de omgeving van de verschillende primaire waterkeringen. Op sommige trajecten ligt deze letterlijk in de achtertuin van ingelanden, waarbij de belangen van de uitvoerende marktpartijen en de belangen van de landeigenaren op elkaar afgestemd dienen te worden.

Onze rol
To interface vervult de rol van contractmanager en is met name bij de onder 2 vermelde dijkversterkingsprojecten, verantwoordelijk voor de aanbesteding van ingenieursdiensten, contractmanagement van de ingenieurscontracten, de totstandkoming van een inkoopstrategie en de daadwerkelijke uitvoering van deze strategie.
CONTACTPERSOON
Martijn van den Broeke
mvdb@tointerface.nl
+31 6 54 9 286 82

PROJECTEN
INKOOP- & CONTRACTMANAGEMENT
Westelijke parallelroute Noord en Zuid, Nijmegen
IJsseldelta Zuid
KOSMOS – landelijk project voor onderhoud aan kunstwerken
< 1 - 2 - 3 - 4 >
naar top