INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > infrastructuur

Wintrack II


PROJECTNAAM
Wintrack II
OPDRACHTGEVER
Combinatie Colijn-Iemants-Terracon
FUNCTIE
EMVI-manager en EMVI-schrijver
PERIODE
2015-2016
TenneT heeft een tender uitgeschreven voor de hoogspanningslijnen Zuidwest 380kv Tracé Borssele en Rilland en Noordwest 380kv Tracé Eemshaven-Vierverlaten. Het gaat om het ontwerp en de realisatie van circa 250 Wintrack mastlocaties per tracé. Wintrack is een nieuw concept voor hoogspanningslijnen. Het innovatieve ontwerp van deze hoogspanningslijn zorgt voor een forse reductie van de magneetvelden die afkomstig zijn van de hoogspanningslijnen. Met het Wintrack-concept wordt de magneetveldzone teruggebracht tot minder dan 100 meter.

Het project wordt gegund op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Als belangrijkste onderdeel van de EMVI hebben zeven deelnemende consortia in fase 1 van de tender een risicobeheersplan opgesteld. In dit plan dienen de consortia voor 11 voorgeschreven risico’s in totaal 60 beheersmaatregelen aan te bieden. Het betreft risico’s op het gebied van V&G, ontwerpproces, stakeholders, vergunningen, conditionering, planning, uitvoering, overdracht naar Beheer & Instandhoudingsorganisatie, projectmanagementsysteem en risicomanagement. In fase 2 van de tender dienen de vier overgebleven consortia de in fase 1 aangeboden beheersmaatregelen SMART uit te werken.

Onze rol
To Interface heeft namens het consortium Colijn Iemants Terracon in beide fasen de rol van EMVI-manager en-schrijver op zich genomen. Daarnaast heeft To Interface deelgenomen in het kernteam.
CONTACTPERSOON
Maarten Fleerakkers
mf@tointerface.nl
+31 6 53 25 68 55

PROJECTEN
INFRASTRUCTUUR
ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle
Valleilijn
Herbouwen brug Merksem-Theunisbrug in Antwerpen
Aanpak Ring Zuid Groningen
Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 >
naar top