INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > projectmanagement

Huis der Provincie


PROJECTNAAM
Huis der Provincie
OPDRACHTGEVER
Provincie Gelderland
FUNCTIE
Contractmanager en vervangend projectmanager
PERIODE
Juli 2014-heden (contractuitvoeringsfase)
In dit project gaat het om het ontwikkelen van functionele passende huisvesting voor de provinciale organisatie (provincie Gelderland) in één gebouw ensemble. Het toekomstig gebouw dient één logisch en onlosmakelijk geheel te vormen en heeft als naam 'Huis der Provincie'. Het Huis der Provincie moet voldoen aan de provinciale ambities op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit, het Nieuwe Werken en duurzaamheid. Het behoud en hergebruik van de rijksmonumenten 'Het Huis der Provincie' en de 'Sabelspoort' is hierbij een randvoorwaarde. Dit project is een publiek private samenwerking (PPS) volgens een DBMO-contract. Hierbij worden ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van facilitaire diensten uitgevoerd door één consortium.

Onze rol
To Interface vervult in opdracht van de Provincie Gelderland de rol van contractmanager en vervangend projectmanager. Het contractbeheer is vormgegeven volgens Systeemgerichte Contract Beheersing (SGB), integraal projectmanagement en werken op basis van regie.
Een belangrijke aandachtspunt in deze samenwerking is het groeiproces van beide organisaties in:
1.Andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
2.Verificatie management,
3.Validatie management,
4.Risicogestuurd werken.

We sturen hierbij samen met de opdrachtnemer op het praktisch toepassen van de ISO richtlijn 15.288 en de werkwijze System Engineering. De inzet is zo veel mogelijk samenwerken en zo min mogelijk procesverstoringen.
Hierbij wordt steeds de balans gezocht tussen contractuele verplichtingen en de informele 'zachte' kant van de samenwerking.

CONTACTPERSOON
Maik Knuiman
mk@tointerface.nl
+31 6 43 58 80 98

PROJECTEN
PROJECTMANAGEMENT
ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle
Valleilijn
Realisatie PPS Gerechtsgebouw Breda
TransportTechniek & Afbouw Noord-Zuidlijn
Robuuste Investeringsimpuls Kunstwerken
< 1 - 2 - 3 - 4 >
naar top