INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > Industriebouw

Gasopslag Bergermeer


PROJECTNAAM
Gasopslag Bergermeer
OPDRACHTGEVER
Visser & Smit Bouw
FUNCTIE
Kwaliteitscoördinator
PERIODE
Medio 2011 – medio 2013
Om de komende decennia te zorgen voor een stabiele en gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende aardas in alle seizoenen is er een ondergrondse gasopslag gerealiseerd.De gasopslag in Bergermeer is bedoeld als de grootste vrij toegankelijke gasopslag van Europa.
De gasopslag levert ongeveer 10 procent van het jaarlijkse totale gasverbruik in Nederland.

Onze rol
Om deze ambitie te realiseren, bestond het project enerzijds uit het ombouwen van een gasopslaginstallatie in Bergermeer en anderzijds uit de nieuwbouw van een gaswinninginstallatie in Boekelermeer. To Interface heeft hiervoor een kwaliteitscoördinator geleverd die verantwoordelijk was voor het opzetten en implementeren van het projectkwaliteitssysteem en het aansturen van onderaannemers om het kwaliteit(sproces) te waarborgen.
CONTACTPERSOON
Toine van Liebergen
tvl@tointerface.nl
+31 6 51 58 99 48

PROJECTEN
INDUSTRIEBOUW
Nieuwbouw drinkwater productiebedrijf Van Heek Zeddam
Energiecentrale Rotterdam
Vitens Vechterweerd
Civiel onderhoud Tata Steel
naar top