INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten

Stadsbrug De Oversteek reconstructie Energieweg


PROJECTNAAM
DBM Stadsbrug Nijmegen
OPDRACHTGEVER
Gemeente Nijmegen
FUNCTIE
Contractmanager, assistent-contractmanager, BVP-adviseur, financieel-economisch adviseur
PERIODE
Medio 2006 t/m Medio 2014 (voorbereiding tot en met realisatie en oplevering)
De gemeente Nijmegen heeft met stadsbrug De Oversteek een tweede verbinding over de rivier de Waal gerealiseerd. Deze stadsbrug, die eind 2013 in gebruik is genomen, vormt een verbinding tussen Nijmegen-West en het nieuw te bouwen stadsdeel de Waalsprong. De Stadsbrug kent een overspanning van circa 280 meter en een hoogteverschil ten opzichte van het maaiveld van 17 meter; hiermee neemt de brug een prominente plaats in in het landschap. De Stadsbrug behoort tot een van de grotere bruggen van Nederland. Ook de reconstructie van de Energieweg maakte onderdeel uit van het project. Dit project betrof de herinrichting van de bestaande Energieweg, inclusief het aanbrengen van VRI-installaties, de aanleg van geluidsschermen en de realisatie van een fiets- voetgangerstunnel.

Onze rol
To Interface heeft met meerdere personen meerdere rollen in dit uitdagende project vervuld. Tijdens de voorbereiding en de aanbesteding zijn we als contractmanager en lid van het kernteam actief geweest. Ook hebben we de rol van financieel-economisch adviseur ingevuld tijdens de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van zowel De Oversteek als de Energieweg (financieel management, gunningscriterium, risico’s, indexering, ORL: Onderhoudskosten Resterende Levensduur).
Tijdens de uitvoering van de stadsbrug hebben we de rol van contractmanager voor onze rekening genomen. Gedurende het gehele project is een assistent-contractmanager van To Interface bij het project betrokken geweest.
De werkzaamheden omvatten voorbereiding, aanbesteding en contracbeheersing van het Design-, Build-, Maintain-contract voor de Stadsbrug alsmede het voorbereiden, aanbesteden en de contractbeheersing van het Engineering & Construct-contract voor de reconstructie van de Energieweg.
Voor dit laatste onderdeel heeft To Interface de rol van contractmanager en technisch manager ingevuld en met BVP-advies ondersteund bij de aanbesteding en contractuitvoering.

CONTACTPERSOON
Maarten Fleerakkers
mf@tointerface.nl
+31 6 53 25 68 55

HIGHLIGHTS PROJECTEN
Noord-Zuidlijn
Centrale Rotterdam
International Crime Court
Randstadspoor Vleugel
naar top