INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > zorg en onderwijs

Zorgacademie Heerlen


PROJECTNAAM
Zorgacademie
OPDRACHTGEVER
De Huismeesters een SPC van VolkerWessels
FUNCTIE
Tendermanager en projectmanager
PERIODE
2009-2012 (aanbestedingsfase tot en met start exploitatie)
Het project betreft het ontwerp, de ontwikkeling, bouw, financiering, het onderhoud en de exploitatie (oftewel DBFMO) van opleidingscentrum de Zorgacademie, waarbij de samenwerking tussen het Atrium Medisch Centrum, het ROC en zorginstellingen centraal staat. Het bijzondere aan dit DBFMO-contract is dat het eigendom is komen te liggen bij de opdrachtnemer.

Onze rol
Als project- en tendermanager voor de combinatie VolkerWessels/Vebego/Bruls&Co/
Veldhoen&Company is To Interface verantwoordelijk geweest voor de integrale aansturing van het tenderteam. De (ontwerp)keuzes zijn gemaakt op basis van een levenscyclus-
kostenbenadering (businesscase). Deze keuzes werden gemaakt vanuit een integrale risico- en kansgestuurde analyse. Het tijdig betrekken en op juiste wijze integreren van alle benodigde disciplines was noodzakelijk om te komen tot een goed eindresultaat en de gewenste synergie. Hierbij is zowel vorm gegeven aan de inhoud als het proces, met een succesvol resultaat tot gevolg dat geleid heeft tot gunning van de opdracht.
Na de opdrachtverlening hebben we de rol van projectmanager vervuld voor de opgerichte special vehicle company (SPC) De Huismeesters BV. Onze specifieke aandacht ging hierbij uit naar de voorbereiding van de exploitatie.

CONTACTPERSOON
Harold van Steeg
hvs@tointerface.nl
+31 6 51 11 79 02

PROJECTEN
ZORG EN ONDERWIJS
Ver- en nieuwbouw SEH MCH-Bronovo, locatie Westeinde
Alliantievorming Zaans Medisch Centrum
Isala klinieken
Living Building Concept Gemini Ziekenhuis
naar top