INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > mobiliteit

Spitsmijden A12 Lunetten – Veenendaal en Galecopperbrug


PROJECTNAAM
Spitsmijden A12 Lunetten – Veenendaal en Galecopperbrug
OPDRACHTGEVER
Rijkswaterstaat
FUNCTIE
Contractmanagement
PERIODE
2010 t/m 2015 (voorbereidings- tot en met exploitatiefase)
Rijkswaterstaat heeft in 2011 en 2012 de A12 tussen Lunetten en Veenendaal verbreed. Tevens is tussen 2013 en 2015 gewerkt aan de renovatie van de Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht met als doel de levensduur van deze brug met dertig jaar te verlengen. Het verkeer zou veel hinder van deze werkzaamheden ondervinden. Om deze overlast te beperken, zijn de projecten Spitsmijden A12 Lunetten – Veenendaal en Spitsmijden Galecopperbrug opgezet. Deze projecten zijn erop gericht om automobilisten te stimuleren uit de spits te blijven en andere manieren te vinden om hun werkdag in te delen, in ruil voor een beloning. Bijvoorbeeld door iets vroeger of later te vertrekken, (een deel van de dag) thuis of elders te werken, te carpoolen of door bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, de fiets of scooter te reizen.

Onze rol
To Interface verricht de rol van contractmanager tijdens de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatie- en exploitatiefase. Vanuit deze rol zijn contracten voorbereid, afgesloten en uitgevoerd ten behoeve van serviceproviderdiensten en kentekenregistratiediensten.
CONTACTPERSOON
Joost de Vries
jdv@tointerface.nl
+31 6 47 68 08 28

PROJECTEN
MOBILITEIT
Duurzame Mobiliteit
IenM – Beter Benutten
Anders Betalen voor Mobiliteit
naar top