INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > strategievorming

RijnlandRoute


PROJECTNAAM
RijnlandRoute
OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland (in samenwerking met Rijkswaterstaat)
FUNCTIE
Contract- en inkoopadviseur
PERIODE
December 2013-heden (planstudiefase – voorbereiding realisatie)
De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding (inclusief boortunnel) tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe oost-westverbinding is van groot belang voor het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio. De wegverbinding ligt in het beheersgebied van zowel de provincie Zuid-Holland (PZH) als Rijkswaterstaat (RWS).
Op hoofdlijnen bestaat het project uit:
Een nieuwe weg ten zuiden van Leiden die de A4 met de A44 verbindt. Dit deel van de route wordt deels (half)verdiept aangelegd en loopt deels door een tunnel.
Aansluitingen van dit nieuwe deel op de rijkswegen A44 en A4 en verbreding van de A4 tot aan de N14.
Aanpassingen aan de N206-ir. Tjalmaweg (Leiden-Katwijk) en de Europaweg te Leiden.

Onze rol
To Interface is medeverantwoordelijk voor de inkoopstrategie. De daarbij behorende activiteiten zijn:
Opstellen van het Inkoopplan RijnlandRoute.
Opstellen (opleg)notities voor ambtelijke/bestuurlijke stuurgroepen en Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten.
Uitwerken van de kwaliteitscriteria (EMVI).
Uitwerken van onderhouds- en financiële componenten bij het DBM-contract (design, build, maintain).
Secretaris van de Tenderboard RLR.
Opstellen en begeleiden van de uitvraag voor de ingenieursdiensten.

CONTACTPERSOON
Cedric Lageman
cla@tointerface.nl
+31 6 23 01 12 80

PROJECTEN
STRATEGIEVORMING
Huis van Haarlemmermeer
IenM – Beter Benutten
Gebiedsontwikkeling Waalsprong
Herontwikkeling Montevideo-pakhuizen, Antwerpen, België
Spitsmijden A12 Lunetten – Veenendaal en Galecopperbrug
< 1 - 2 >
naar top