INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > projectmanagement

Realisatie PPS Gerechtsgebouw Breda


PROJECTNAAM
PPS Gerechtsgebouw Breda
OPDRACHTGEVER
GGB InBalans BV (Facilicom, VolkerWessels, Macquirie)
FUNCTIE
Projectdirecteur, procesmanager, contractmanager en implementatiemanager procesbeheersing
PERIODE
2015-heden (ontwerp- en realisatiefase)
Het nieuwe gerechtsgebouw in Breda is middels een concurrentiegerichte dialoog aanbesteed en gegund aan het Consortium InBalans dat bestaat uit Facilicom, VolkerWessels en Macquirie. De ondertekening van de DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) heeft plaatsgevonden op 12 mei 2015 en omvat in hoofdzaak het ontwerpen, bouwen, inrichten, (gedeeltelijk) leveren van facilitaire diensten, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van een gerechtsgebouw met parkeervoorziening en terreininrichting voor een periode van 33 jaar (3 jaar design en build, 30 jaar maintain en operate).

Onze rol
Als onafhankelijke partij vervult To Interface vier essentiële rollen in het project. Deze rollen zijn: projectdirecteur, procesmanager, contractmanager en implementatiemanager procesbeheersing. Vanuit de rol van projectdirecteur is To Interface eindverantwoordelijk voor het managen van het integrale projectteam Onderdeel van de rol is het gezamenlijk ontwikkelen en uitdragen van de projectstrategie. De projectdirecteur is tevens het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en verantwoordelijk voor een goede klantrelatie.
To Interface vult eveneens de rol van procesmanager in. De procesmanager heeft een externe en een interne verantwoordelijkheid. Extern is de procesmanager verantwoordelijk voor de afstemming met de opdrachtgever op tactisch niveau, het borgen van de kwaliteit, actualiteit en consistentie van voortgangsrapportages, het risicodossier en o.a. systems engineering. Intern is de procesmanager verantwoordelijk voor het inrichten en optimaliseren van de projectorganisatie ten aanzien van processen en systemen.
Daarnaast vult To Interface de rol van contractmanager in. De contractmanager is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en implementeren van de contractuele bepalingen met opdrachtgever, partners, onderaannemers en leveranciers. De contractmanager stelt wijzigingsverzoeken op en bewaakt de inhoudelijke en financiële afhandeling daarvan op basis van verkregen input en de getekende contracten. Hij ziet erop toe dat wijzigingen eenduidig worden vastgelegd en gecommuniceerd in de projectorganisatie.
De implementatiemanager procesbeheersing is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het projectspecifieke kwaliteitsmanagementsysteem van InBalans. Het managementsysteem wordt gedurende de volledige looptijd van het contract (33 jaar) gebruikt. Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn onder andere de processen rondom verificatie, validatie, risico’s, afwijkingen, wijzigingen en document control.

CONTACTPERSOON
Toine van Liebergen
tvl@tointerface.nl
+31 6 51 58 99 48

PROJECTEN
PROJECTMANAGEMENT
ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle
Valleilijn
Huis der Provincie
TransportTechniek & Afbouw Noord-Zuidlijn
Robuuste Investeringsimpuls Kunstwerken
< 1 - 2 - 3 - 4 >
naar top