INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > projectmanagement

TransportTechniek & Afbouw Noord-Zuidlijn


PROJECTNAAM
TransportTechniek & Afbouw Noord-Zuidlijn
OPDRACHTGEVER
VIA NoordZuidlijn, een handelsnaam van Visser & Smit Bouw.
FUNCTIE
Tendermanager en vervolgens projectmanager
PERIODE
Juni 2010-heden (aanbestedingsfase tot en met contractuitvoering)
Het contract TransportTechniek en Afbouw (TT&A) bestaat in hoofdlijnen uit het afbouwen van alle metrostations en het realiseren van het spoorsysteem en de daarbij behorende voorzieningen over de gehele Noord-Zuidlijn. Buiten het onder architectuur afbouwen van de stations, kan daarbij worden gedacht aan installaties als roltrappen en liften, verlichting en tal van andere installaties, systemen en voorzieningen voor de reiziger die nodig zijn voor een werkend vervoerssysteem.
Het contract is een ‘design & construct’-contract op basis van de UAV-GC 2005. Naast het ontwerpen en bouwen staan ook het minimaliseren van omgevingshinder en een bijdrage aan de systeemintegratie centraal.

Onze rol
In de aanbestedingsfase heeft To Interface het tendermanagement op zich genomen. Naast de algemene sturing van het tenderteam hebben we ook een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de EMVI-producten. Deze EMVI-producten waren gericht op de projectsturing en -beheersing (basismanagementplan), het minimaliseren van de omgevingshinder, een optimale bijdrage aan de systeemintegratie en ten slotte duurzaamheid.
Na gunning (2011) dragen wij als projectmanager verantwoordelijkheid voor de algehele leiding van VIA NoordZuidlijn. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten de interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het wijzigingenproces en de aansluiting van de Noord-Zuidlijn op het bestaande net.

CONTACTPERSOON
Harold van Steeg
hvs@tointerface.nl
+31 6 51 11 79 02

PROJECTEN
PROJECTMANAGEMENT
ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle
Valleilijn
Huis der Provincie
Realisatie PPS Gerechtsgebouw Breda
Robuuste Investeringsimpuls Kunstwerken
< 1 - 2 - 3 - 4 >
naar top