INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > mobiliteit

IenM – Beter Benutten


PROJECTNAAM
Beter Benutten
OPDRACHTGEVER
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, programmadirectie Beter Benutten
FUNCTIE
Adviseur en contractmanager
PERIODE
2011 - heden (voorbereiding en uitvoering)
In het programma Beter Benutten werken het Rijk, de regio en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Aanvankelijk was de doelstelling om de files op de drukste punten in 2014 te verminderen met 20 procent. Hiervoor is een pakket van ruim 300 praktische, meetbare maatregelen in het leven geroepen. Gezien de eerste positieve uitslagen is besloten het programma voort te zetten. Het ministerie en de regio’s investeren aanvullend circa 600 miljoen euro in de periode 2014 tot en met 2017. Hiermee willen de partijen 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren. De doelstelling van het programma Beter Benutten is daarmee verbreed.

Onze rol
To Interface is namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseur en contractmanager voor diverse thema's binnen de programmadirectie Beter Benutten, zoals diverse Spitsmijden-projecten, ontwikkeling knooppunten en P&R-locaties, aansturing en beheersing regio's, verankering werkwijze Beter Benutten in MIRT-verkenningen en breder mobiliteitsbeleid zoals het landelijk verbeterpakket overwegen.
Sinds 2014 vervullen wij ook de rol van kwartiermaker voor het thema marktbenadering en aanbesteding. Dit om de kennisontwikkeling, -borging en -deling binnen IenM en de regio's te faciliteren en te verankeren.

https://www.youtube.com/watch?v=0X2DpHjnKqE&feature=youtu.be

CONTACTPERSOON
Christiaan Deters
cd@tointerface.nl
+31 6 57 55 14 05

PROJECTEN
MOBILITEIT
Duurzame Mobiliteit
Spitsmijden A12 Lunetten – Veenendaal en Galecopperbrug
Anders Betalen voor Mobiliteit
naar top