INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > tendermanagement

PPS Vernieuwing Rijnstraat 8


PROJECTNAAM
PPS Vernieuwing Rijnstraat 8
OPDRACHTGEVER
Consortium van Facilicom, VolkerWessels, Macquirie
FUNCTIE
Projectdirecteur aanbesteding en procesmanager
PERIODE
2012-2014 (aanbestedingsfase)
Het project betreft de renovatie van het voormalige VROM-gebouw (gevestigd aan de Rijnstraat 8 in Den Haag) tot een rijkskantoor voor meerdere ministeries (waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu). Dit nieuwe rijkskantoor van circa 100.000 m2 voor respectievelijk 24.500 medewerkers van de rijksoverheid is middels een concurrentiegerichte dialoog aanbesteed. Inbegrepen zijn het ontwerp, de realisatie en exploitatie voor 25 jaar.
Het bijzondere aan het DBFMO-contract is dat systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en de ISO 15288 conform systems engineering voor de eerste keer op deze schaal in utiliteitsbouw wordt toegepast door het rijksvastgoedbedrijf.

Onze rol
To Interface heeft tijdens de aanbesteding de rol van projectdirecteur ingevuld waarbij
(ontwerp)keuzes zijn gemaakt op basis van een levenscycluskostenbenadering van realisatie, beheer en onderhoud tot sloop. Deze keuzes werden gemaakt vanuit een integrale risico- en kansgestuurde analyse. Het tijdig betrekken en op de juiste wijze integreren van alle benodigde disciplines was noodzakelijk om te komen tot een goed eindresultaat en de gewenste synergie.
Naast de rol van projectdirecteur heeft To Interface in de rol van procesmanager gewerkt. Binnen deze rol hebben we ons onder meer beziggehouden met het vertalen van ISO 15.288 en ISO 9001 naar een aanpak van de kritische (management)processen. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor het opstellen van de managementplannen en het begeleiden van het projectteam in het verificatie- en validatieproces conform systems engineering.

CONTACTPERSOON
Toine van Liebergen
tvl@tointerface.nl
+31 6 51 58 99 48

PROJECTEN
TENDERMANAGEMENT
Aanpak Ring Zuid Groningen
Tender PPS Gerechtsgebouw Breda
TransportTechniek & Afbouw Noord-Zuidlijn
Energiecentrale Rotterdam
Zorgacademie Heerlen
< 1 - 2 >
naar top