INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > Exploitatiemanagement en onderhoud

KOSMOS – landelijk project voor onderhoud aan kunstwerken


PROJECTNAAM
KOSMOS
OPDRACHTGEVER
Rijkswaterstaat
FUNCTIE
Landelijk contractmanager, plaatsvervangend contractmanager en landelijk kostenmanager
PERIODE
2011 tot en met 2014
Het project KOSMOS heeft tot doel het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen, stuwen, et cetera) waarvan Rijkswaterstaat beheerder is. De randvoorwaarden hierbij waren het minimaliseren van de verkeershinder en maximaal inschakelen van de markt.
KOSMOS is een project dat een drager is voor de veranderingen binnen Rijkswaterstaat gericht op het versterken van het publieksgerichte netwerkmanagement en het professioneel opdrachtgeverschap. Bij KOSMOS is sprake van een geheel andere wijze van de inkoop van het onderhoud dan tot op heden het geval was. De markt heeft een grote verantwoordelijkheid in het vaststellen van de scope, het voorbereiden en uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. De toegepaste contractvorm is een ‘engineering & construct’-contract op basis van de UAV-GC2005 met functionele specificaties en de toepassing van systeemgerichte contractbeheersing. Voor de aanbesteding van een zestal contracten is de concurrentiegerichte dialoog toegepast.
In het kader van de voorbereiding van de inkoop hebben uitgebreide marktconsultaties plaatsgevonden, met als doel het definiëren van een nieuwe aanpak voor de inkoop van onderhoud en het verkrijgen van draagvlak voor deze verandering in de markt. Het project is een Rijkswaterstaatbreed, centraal gestuurd project en bestaat uit negen deelprojecten.

Onze rol
To Interface heeft de rol van landelijk contractmanager ingevuld. In deze rol zijn wij verantwoordelijk voor de (voorbereiding van de) inkoop (ruim € 400 miljoen) door middel van de concurrentiegerichte dialoog. Hierbij zorgen wij voor de aansturing van zowel een centraal inkoopteam als de contractmanagers van deze contracten.
In de rol van landelijk kostenmanager zijn wij verantwoordelijk geweest voor alle kostenramingen inclusief risicoramingen, het opzetten van het systeem om het budget te managen, opstellen van kostenramingen door middel van parametrisch ramen en het op innovatieve wijze inkopen van Technical Inspection Service (TIS) diensten.

CONTACTPERSOON
Harold van Steeg
hvs@tointerface.nl
+31 6 51 11 79 02

PROJECTEN
EXPLOITATIEMANAGEMENT EN ONDERHOUD
PPS Kromhout Kazerne Utrecht
Gemeentehuis Westland
Fietsparkeergarage Koningin Julianaplein Den Haag
Tender PPS Gerechtsgebouw Breda
Programma Onderhoud Bruggen
< 1 - 2 >
naar top