INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > infrastructuur

ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle


PROJECTNAAM
ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle
OPDRACHTGEVER
ProRail (directie stations)
FUNCTIE
Projectmanager
PERIODE
2017 - heden
Zwolle maakt zich met de projecten ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle op voor de toekomst door een flinke uitbreiding van de (spoor)infra en de aanleg van een busbrug en passerelle over de sporen, een nieuw busstation en een modern stationsgebied.

Onder de naam ZwolleSpoort wordt door ProRail, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Zwolle en de vier noordelijke provincies, gewerkt aan een toekomstbesteding knooppunt. Hieronder vallen het vierde perron, verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Herfte, sanering van wissels, een nieuw opstelterrein en een voetgangerspassage over de sporen.

Spoorzone Zwolle is de verzamelnaam waarbinnen ProRail, NS, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle samenwerken aan de verdere verbetering van de niet-spoorse onderdelen van de OV knoop en de ontwikkeling van het omliggende gebied. Een nieuw busstation, een busbrug, passerelle fietsenstallingen, verbetering van de openbare ruimte en herinrichting van de stationspleinen behoren onder andere tot de scope van de Spoorzone.


Onze rol
To Interface is als projectmanager verantwoordelijk voor de planuitwerking en realisatie van onderdelen van de ZwolleSpoort en Spoorzone Zwolle. De werkzaamheden omvatten onder andere:
- de totstandkoming van het alliantiecontract en de inrichting van de alliantieorganisatie aan ProRail zijde.
- het organiseren en communiceren van de diverse grote buitendienststellingen.
- de planuitwerking en realisatie van het grootschalige onderhoud aan de perronkappen, inclusief het aanbrengen van zonnepanelen.
- de ProRail inbreng voor diverse spoorzone-onderdelen zoals de busbrug, de passerelle en het ontwikkelperspectief van de gemeente Zwolle.

CONTACTPERSOON
Christiaan Deters
cd@tointerface.nl
+31 6 57 55 14 05

PROJECTEN
INFRASTRUCTUUR
Valleilijn
Herbouwen brug Merksem-Theunisbrug in Antwerpen
Aanpak Ring Zuid Groningen
Wintrack II
Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 >
naar top