INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > diensten > Integrale ontwikkelopgaven

Duurzame Mobiliteit


PROJECT NAME
Duurzame Mobiliteit
CLIENT
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
FUNCTION
Ontwikkelaar Sturingsinstrument CO2-doelstellingen en Regiocoördinator voor regio's Brabant en Stedendriehoek
PERIOD
juni 2017 - heden
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en geratificeerd. Het doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland draagt daaraan bij door haar CO2-uitstoot te reduceren. Het Rijk heeft de Parijsdoelen vertaald naar nationale doelen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse CO2-reductie-opgave op het gebied van mobiliteit. Het ministerie heeft hiervoor de programmadirectie Duurzame Mobiliteit opgericht. Deze directie zet Rijksinstrumenten in en helpt en stimuleert beleidsdirecties binnen het ministerie, regio’s en werkgevers om maatregelen te treffen die bijdragen aan de CO2-reductie-opgave. Voorbeelden van maatregelen zijn het uitbreiden van laadinfra voor elektrische voertuigen, werkgevers stimuleren om woon-werkverkeer via ov en fiets te laten verlopen en stadlogistiek efficiënter en schoner in te richten.

Onze rol
To Interface stelt samen met het ministerie een integraal sturingsinstrument op om de reductieopgave af te pellen tot praktische KPI’s. De KPI’s zijn terug te herleiden op de reductie-opgave. Het instrument biedt flexibiliteit om KPI’s aan te passen aan autonome ontwikkelingen en geeft een overzichtelijke en herleidbare weergave van gerealiseerde prestaties in aantallen (ZE-auto’s, ov- en fietsgebruik, bandenkeuze) en de gerealiseerde CO2-reductie door prestaties. Het instrument kan gebruikt worden voor verantwoording richting politiek en maatschappij.

Daarnaast zijn we vanuit IenW als regiocoördinator aanspreekpunt voor de regio’s Brabant en Stedendriehoek om te komen tot een proces en regionaal maatregelenpakket slimme en duurzame mobiliteit 2018 – 2021.

CONTACTPERSOON
Jaap Verheijen
jve@tointerface.nl
+31 6 18 99 86 90

PROJECTEN
INTEGRALE ONTWIKKELOPGAVEN
Mumbai bridges
Herontwikkeling Hangar 26/27, Antwerpen, België
naar top